De penningmeester vertelt

Yassine Chahid, de aspirant penningmeester van onze club sinds 31 augustus, is nog maar net drie maanden aan de slag en er is nu al zoveel te vertellen. “Je kunt wel zeggen dat het nogal een uitdaging was wat ik aantrof bij de start.  Graag neem ik je mee in mijn tocht”.

Wat waren je eerste concrete stappen?
Als eerste heb ik met de bestuursleden en de financiële commissie kennisgemaakt, veel ingelezen in de historie en de organisatie van Baronie en hoe de administratieve organisatie was georganiseerd. En toen aan de slag met het verzamelen van cijfers en feiten. Zo leuk! Ik heb de inkomsten en uitgaven, kortom de huidige financiële situatie in kaart gebracht.
En dat zag er niet zo rooskleurig uit, zeker zonder de kantine inkomsten als gevolg van de Coronasluiting. Een van mijn eerste concrete acties was dan ook inventariseren en aanvragen van subsidies. Dat zorgt ervoor dat het verlies minder groot wordt. Als je de kosten in verschillende categorieën indeelt, zie je meteen waar de hoogste kostenposten zitten. Dat zijn bijvoorbeeld de huur van de velden, afdracht aan KNVB en de energiekosten. En nu door…

Waar ben je nu mee bezig?
De begroting van dit seizoen 2020-2021 rond ik binnenkort af en dat gaat ons een realistisch beeld geven van de nabije toekomst. We gaan uit van het minst positieve scenario, in de zin dat de kantine nog wel even gesloten moet blijven. Om beter vinger aan de pols te houden maak ik een dashboard 2019-2020/2020-2021 en dat bespreken we dan ieder kwartaal met het bestuur en de financiële commissie. Je weet dan precies aan welke knoppen je kunt draaien.

Je doet het niet alleen. Van wie krijg jij ondersteuning?
De financiële commissie bestaat uit zes personen. Twee ervan zijn ook mijn mentor en beschikken over een bak aan financiële kennis. Het hebben van een mentor is mijn eigen wens, zij zijn mijn back up. Zo fijn dat ik op doorgewinterde professionals kan rekenen. Ik ben namelijk nog jong (27 jaar). Ik zit momenteel in mijn afstudeerjaar van de studie finance and control(bedrijfseconomie) en ik doe mijn afstudeerstage bij Achmea.

Welke resultaten heb je tot nu toe geboekt?
Het gaat prima. Ik krijg veel complimentjes voor het werk wat ik in de afgelopen drie maanden heb opgeleverd. De eerste stappen zijn gemaakt om Baronie meer in control te krijgen. Wat er in de voorgaande jaren met de vorige penningmeesters is gebeurd, is lastig te achterhalen. Ik heb geen of nauwelijks contact gehad met de vorige penningmeesters en hierdoor was ik genoodzaakt om helemaal vanaf stap nul te beginnen. De afgelopen maanden zijn er al enkele resultaten geboekt. Lees meer over de sponsoring en financiën in het artikel van de bestuurstafel.

Wat voor soort penningmeester ben jij?
Elke vergadering, blijf ik leren van anderen en dat vind ik leuk. Ik ben transparant, ben juist iemand die alles wil delen met anderen. Vanuit school hebben wij de mentaliteit meegekregen dat wij ’integrated’ moeten denken. Dat betekent niet alleen aan winst denken, geheimzinnig zijn maar juist transparant zijn en proberen op elk gebied meerwaarde te creëren. En transparantie leidt tot meer begrip en betrokkenheid en uiteindelijk creatieve oplossingen van verschillende mensen.

De vereniging stond er begin 2019 beroerd voor. Hoe is dat nu?
Baronie heeft in de loop van 2019 zeker mooie stappen (o.a. inhaalslag sponsorcontracten, verbetering inning contributie) gemaakt en is nu goed op weg naar weer liquide zijn. Echter zorgt COVID-19 ervoor dat wij veel inkomsten mislopen, grotendeels door het missen van de kantine opbrengsten. We schatten in op € 10.000,- verlies uit te komen dit seizoen. Maar met mooie (nieuwe) initiatieven om de inkomsten te verhogen en de kosten binnen de perken te houden, gaan we een financieel zonnige toekomst tegemoet.

Ben je benieuwd naar de actuele situatie, de concrete cijfers en/of heb je vragen? Kom dan op 26 januari naar de (online) algemene ledenvergadering