Sinds zondag 6 november 1960 speelt Baronie op het Sportpark De Blauwe Kei, vernoemd naar de wijk waarin het gesitueerd is.

Het complex bestaat uit vijf voetbalvelden; 2 grasvelden en 3 kunstgrasvelden (voor de regels kunstgrasveld, klik hier), een mini-pupillen/F hoek en 10 kleedkamers. Tevens heeft Baronie de beschikking over een sponsorhome waar ook de fysio-therapie en besprekingsruimtes zijn. Het hoofdveld wordt geflankeerd door een overdekte zittribune. Onder deze tribune bevinden zich twee van de 10 kleedkamers en de kantine.

Accommodatie commissie

Willem Hartmans

Sponsorhome

In het sponsorhome zit het wedstrijdsecretariaat, er zijn daarnaast drie ruimtes om te vergaderen. Deze ruimtes in het sponsorhome dienen altijd van tevoren gereserveerd te worden door een e-mail te sturen naar b.frijters@vvbaronie.nl

Beheer Kleding

Het beheer van de kleding van de teams van Baronie wordt gedaan door Alicia Tonnaer.

Horeca

In de kantine van Baronie kunnen op wedstrijddagen en op trainingstijden drankjes en versnaperingen gekocht worden. De beheerder van de kantine is Jez Looman.

Huis- en gedragsregels VV Baronie over `alcohol en roken in sportkantines`

 • Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst achter de bar.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Dit eventueel voor een langere periode of afhankelijk van de aard van de misdragingen voor altijd desnoods met behulp van de rechtelijke macht.
 • Sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in het hele clubgebouw.
 • Op zaterdag en op toernooidagen jeugd wordt er tot 13.00 uur geen alcohol geschonken in de kantine.
 • Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen.
 • Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen in de kantine te komen.
 • Openingstijden van de kantine en frituur worden voor een ieder duidelijk zichtbaar in het clubhuis gepubliceerd.