Home Lid worden

Lid worden

Overstappen
Heeft u of uw kind al eerder voor een club in KNVB-verband gevoetbald? Schrijf dan eerst daar uit en meld je aan bij vv Baronie. Bij akkoord van beide verenigingen keurt de KNVB de overschrijving goed. Na officiële goedkeuring door de KNVB Zuid 1 is spelen mogelijk.

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Voor wijziging van adres, telefoonnummer of e-mailadres graag een bericht sturen naar de ledenadministratie.

Ons aanbod

Jeugdopleiding
Vanaf 5 jaar kun je inschrijven voor de jeugdopleiding. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom bij onze club. Mochten de jeugdteams hun maximumaantal spelers hebben bereikt dan hanteren wij een wachtlijst. Zodra er ruimte in een team ontstaat, kunnen wij kinderen van de wachtlijst indelen. De coördinator van de betreffende leeftijdscategorie neemt dan contact met u op over de mogelijkheden.

Kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar kunnen ook alleen meetrainen en later aansluiten bij een team. Kinderen die kennis willen maken met de voetbalsport en de club kunnen in het voor- en najaar meedoen met de Sport Intro en vijf gratis proeftrainingen volgen.

Senioren, 35+/45+ en Walking Football
De senioren kunnen een keuze maken voor een zaterdag- of zondagteam. 35+/45+ voetbal wordt gespeeld op een half veld en heeft een kort competitieprogramma bestaande uit een tiental vrijdagavonden, waarop de ene keer thuis en de andere keer uit wordt gespeeld. Er kan ook alleen als trainingslid worden gevoetbald (op maandagavond). Walking Football wordt gespeeld op woensdagmorgen. Deze vorm is uitermate geschikt om beweging te combineren met gezelligheid. Regelmatig worden andere activiteiten georganiseerd.

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij [email protected] Voor urgente zaken kunt u op dinsdag, woensdag en donderdagochtend contact opnemen tussen 10.00 en 12.00 op nummer 076-5651461.

Opzegging lidmaatschap
De sluitingsdatum voor het opzeggen van het lidmaatschap van Baronie is door het bestuur vastgesteld op 15 juni.

Let op: opzegging kan alleen via [email protected]. Telefonische opzeggingen, via andere e-mailadressen anders dan hier genoemd, opzeggingen per post, etcetera, worden niet als zodanig gehonoreerd. Concreet betekent dit dat wanneer de sluitingsdatum van 15 juni verstreken is of je hebt niet opgezegd via [email protected] je nog steeds lid blijft van Baronie en derhalve ook voor het seizoen 2020-2021 verplicht bent contributie te betalen.

Je opzegging is ook pas geldig wanneer je aan al jouw betalingsverplichtingen (contributie; eventuele openstaande boetes, etcetera) hebt voldaan. Daarnaast dien je alle door Baronie aan jou beschikbaar gestelde kleding te hebben ingeleverd voordat Baronie je kan uitschrijven als lid.

Contributie
Alle leden die per 1 juli staan aangemeld bij vv Baronie zijn statutair verplicht tot het betalen van contributie [ link naar pdf met contributiebedragen] voor een heel seizoen. Indien een lid zich na 1 juli aanmeldt, betaal je contributie naar rato van het aantal maanden lidmaatschap.

Bij tussentijds vertrek wordt geen restitutie van contributie verleend. De contributiebedragen zijn inclusief wedstrijdkleding.

Alle informatie over de contributie vind je in het reglement aan- en afmelding en contributie.

Voor vragen over de contributie kun je contact opnemen met: [email protected]

BredaPas
Ben je Bredapashouder (18 jaar en ouder)? Dan ontvang je op aanvraag 50% korting op de contributie. Je dient hiervoor je (geldige) Bredapasnummer door te geven aan de ledenadministratie bij inschrijving.

Ook kun je € 45,00 kleedgeld per persoon per kalenderjaar bij Bredapas aanvragen. Meer informatie kun je vinden op de site.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds Breda betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Ouders met een BredaPas kunnen de aanvraag rechtstreeks bij het Jeugdsportfonds Breda indienen, anders gebeurt dat via een intermediair.

Meer informatie kunt u vinden op de site.

Inschrijven