Lid worden

Baronie voor alle leeftijden
Bij Baronie kan gevoetbald worden door iedereen van 2 tot 102 jaar, iedereen is welkom. Voor iedere doelgroep is een specifieke klasse beschikbaar, uiteenlopend van KicksnSticks voor de allerjongste jeugd tot 5 jaar, de jeugdopleiding, senioren, 35+ en 55+/walking football.

Online Inschrijven
Klik hier

 

 

 

Jeugdopleiding
Inschrijven voor de jeugdopleiding van Baronie is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom bij onze club. Baronie kent per jeugdcategorie een maximum aantal teams per seizoen o.a. afhankelijk van de beschikbare capaciteit op onze accommodatie. Zodra alle jeugdteams hun maximumaantal bereikt hebben, geldt er een trainingslid-regeling of een wachtlijst. Tot en met 12 jaar proberen we iedereen meteen te laten voetballen als trainingslid.

KicksnSticks
KicksnSticks is een indoorprogramma speciaal gericht op peuters van 2 tot 5 jaar. Het is een programma waar kind en ouder samen, onder begeleiding van gecertificeerde trainers balgevoel en spelletjes en fun combineren. Het wordt op zaterdagen gehouden en inschrijven kun je via www.kicksnsticks.eu/vvbaronie.

Wachtlijst
De jeugdopleiding van Baronie is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. Indien alle teams hun maximum aantal spelers bereikt hebben, dan hanteren wij een wachtlijst. Wij proberen alle kinderen op onze wachtlijst (vooral pupillen) in ieder geval trainingen aan te bieden. Door middel van de trainingen kunnen de kinderen alvast kennis maken met de voetbalsport en onze club.
Zodra er ruimte in een team ontstaat, kunnen wij kinderen van de wachtlijst indelen als aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldaan is. Na aanmelding bij de ledenadministratie neemt de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie contact met u op over uw aanmelding en de mogelijkheden.

35+/45+ en 55+ walking football
Ook de veteranen van 35+/45+ en 55+ kunnen bij Baronie aan de slag. 35+/45+ wordt gevoetbald op een half veld en heeft een kort competitieprogramma bestaande uit een tiental weekenden op vrijdag. Er kan ook alleen als trainingslid worden gevoetbald. 55+ wordt gevoetbald op woensdag als walking voetbal, waar niet mag worden gerend. De vorm is uitermate geschikt om beweging te combineren met gezelligheid en er wordt ook regelmatig andere dingen georganiseerd.

Aanmelden

De ledenadministratie zal je verder uitleggen wat nodig is voor de inschrijving. De wijze waarop je je inschrijft als lid van Baronie hangt af van de vraag of je al eerder voor een club in KNVB-verband hebt gevoetbald of niet.

Als je nooit eerder voor een club in KNVB-verband hebt gevoetbald hebben we het volgende nodig:
Een compleet ingevuld en ondertekend aanmeldings-formulier en machtigings-formulier, indien je jeugdspeler bent moet het formulier ondertekend zijn door ouders/ verzorgers.

Voor alle aanmeldingen moet een kopie van ID kaart of paspoort ingeleverd worden en als je geboren bent voor 1-1-2006, ook een pasfoto, met op de achterzijde je naam en geboortedatum.

Als je wel eerder voor een club in KNVB-verband hebt gevoetbald dan je daar eerst uit laten schrijven en hebben we het volgende nodig: Een compleet ingevuld en ondertekend aanmeldings-formulier en machtigings-formulier, indien je jeugdspeler bent moet het formulier ondertekend zijn door ouders/ verzorgers.

Komt een speler over van een andere club, dan is spelen pas mogelijk als de overschrijving officieel door de KNVB Zuid 1 bevestigd is;
Je hebt dus altijd toestemming van de KNVB Zuid 1 nodig om in competitieverband te mogen uitkomen.
Verder geldt het volgende: Van alle nieuwe spelers hebben we ook een kopie van ID kaart of paspoort nodig;
Een speler is pas speelgerechtigd als ook de contributie betaald is;

Online Inschrijven
Klik hier

 

 

 

Contributie
Alle leden die per 1 juli staan aangemeld bij vv Baronie zijn statutair verplicht tot het betalen van contributie voor een heel seizoen. Dit gaat middels een machtiging die u na aanmelding ontvangt van de ledenadministratie.
Indien een lid zich na 1 juli aanmeldt, gaat de betaling niet per machtiging. De contributie dient  overgemaakt te worden op: Bankrekening nummer: NL73 RABO 0186 7111 31 ten name van: voetbalvereniging Baronie. Er dient wel een machtiging ingevuld te worden voor de volgende seizoenen.
Bij tussentijds vertrek wordt geen restitutie van contributie gedaan.
De contributie bedragen kunt hier lezen.
De contributiebedragen zijn inclusief wedstrijdkleding. Het kledingreglement vv Baronie is hier te lezen

Welkom
Alle nieuwe leden zullen eveneens een welkomstboekje ontvangen. Deze is ook hier als PDF te downloaden en te printen.
De procedure van aan en afmelden is ook hier als PDF te downloaden en te printen.
Baronie heeft een gedragscode voor sportiviteit en respect om deze te lezen, klik hier