Baronie voor alle leeftijden
Bij Baronie kan gevoetbald worden door iedereen vanaf 2 jaar. Iedereen is welkom. Voor iedere doelgroep is een specifieke klasse beschikbaar, uiteenlopend van Kicks n Sticks voor de allerjongste jeugd tot 5 jaar, de jeugdopleiding, senioren, 35+/45+ en Walking Football.

Kicks n Sticks
Kicks n Sticks is een indoorprogramma speciaal gericht op peuters van 2 tot 5 jaar. Het is een programma waar kind en ouder samen, onder begeleiding van gecertificeerde trainers balgevoel, spelletjes en plezier combineren. Het wordt op zaterdagen ‘s morgens gehouden en inschrijven kun je via https://kicksnsticks.eu/toddlers-kids/

Jeugdopleiding
Inschrijven voor de jeugdopleiding van Baronie is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom bij onze club. Mochten de jeugdteams hun maximumaantal spelers hebben bereikt dan hanteren wij een wachtlijst.

Wachtlijst
Zodra er ruimte in een team ontstaat, kunnen wij kinderen van de wachtlijst indelen. De coördinator van de betreffende leeftijdscategorie neemt dan contact met u op over de mogelijkheden. Kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar kunnen wel meetrainen op de woensdag in een apart trainingsgroepje. Kinderen die kennis willen maken met de voetbalsport en de club kunnen dit voorjaar meedoen met de Sport Intro en vijf gratis proeftrainingen volgen.

Senioren, 35+/45+ en Walking Football
Ook senioren, veteranen van 35+/45+ en Walking Football kunnen bij Baronie aan de slag.

De senioren kunnen een keuze maken voor een zaterdag- of zondagteam. 35+/45+ wordt gevoetbald op een half veld en heeft een kort competitieprogramma bestaande uit een tiental vrijdagavonden, waarop de ene keer thuis en de andere keer uit wordt gespeeld. Er kan ook alleen als trainingslid worden gevoetbald (op maandagavond). Walking Football wordt gespeeld op de woensdagmorgen. Deze vorm is uitermate geschikt om beweging te combineren met gezelligheid en er worden ook regelmatig andere dingen georganiseerd.

Aanmelden.
De wijze waarop je je inschrijft als lid van Baronie hangt af van de vraag of je al eerder voor een club in KNVB-verband hebt gevoetbald of niet. Als je nooit eerder voor een club in KNVB-verband hebt gevoetbald hebben we het volgende nodig:

– een compleet ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Indien je jeugdspeler bent (onder de 18) moet het formulier ondertekend zijn door ouders/ verzorgers. Voor alle aanmeldingen moet een kopie van ID-kaart of paspoort ingeleverd worden

Als je wel eerder voor een club in KNVB-verband hebt gevoetbald dan moet je jezelf daar eerst uit laten schrijven.

Daarna hebben wij het volgende nodig:
– een compleet ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Indien je jeugdspeler bent (onder de 18) moet het formulier ondertekend zijn door ouders/verzorgers.
– ook is een kopie van ID-kaart of paspoort nodig.

Komt een speler over van een andere club, dan is spelen pas mogelijk als de overschrijving officieel door de KNVB Zuid 1 is goedgekeurd.

Contributie
Alle leden die per 1 juli staan aangemeld bij vv Baronie zijn statutair verplicht tot het betalen van contributie voor een heel seizoen.

Indien een lid zich na 1 juli aanmeldt, blijft de aanmelding via inschrijfformulier nog steeds van kracht maar wordt er naar rato van het aantal maanden lidmaatschap contributie betaald.

Bij tussentijds vertrek wordt geen restitutie van contributie verleend. De contributiebedragen zijn inclusief wedstrijdkleding.

Als iemand daarnaast nog vrijwilligerstaken op zich neemt, waarvoor een vrijwilligersvergoeding geldt (bijvoorbeeld scheidsrechter of jeugdtrainer), dan wordt deze niet meer verrekend met de contributie. Vanaf seizoen 2018/2019 worden vrijwilligersvergoedingen achteraf uitgekeerd, als het ‘vrijwilligerswerk’ geleverd is. Voor spelende leden die daarnaast (jeugd)trainer zijn zal dit halfjaarlijks gebeuren.

Afmelden.
Afmelden als lid van vv baronie voor het nieuwe seizoen kan uitsluitend voor 15 juni van het lopende seizoen per mail of brief bij de ledenadministratie: [email protected] of schriftelijk: vvBaronie t.a.v. de ledenadministratie Postbus 4731, 4803 ES Breda.

MONDELINGE AFMELDINGEN EN/ OF AFMELDINGEN BIJ ANDERE FUNCTIONARISSEN DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE ZIJN NIET RECHTSGELDIG! Indien de afzegging niet voor 15 juni voorafgaand van het nieuwe seizoen is gedaan volgens de bovengenoemde procedure zal voor het nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd zijn.

Tot slot.
Voor vragen kunt u terecht bij [email protected]  Voor urgente zaken kunt u op dinsdag, woensdag en donderdagochtend contact opnemen tussen 10.00 en 12.00 op nummer 076-5651461

Inschrijven