Voetbalvereniging Baronie, gevestigd aan Blauwe Kei 1A, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Blauwe Kei 1A, 4834 AW Breda 076 565 1461

Persoonsgegevens die wij verwerken
vv Baronie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en -of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website (vvbaronie.nl) in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Bankrekeningnummer.
Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming van ouders of wettelijke voogd nodig om persoonsgegevens te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
vv Baronie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Biometrische gegevens (foto’s).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
vv Baronie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributie;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– vv Baronie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
vv Baronie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen bij zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van vv Baronie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
vv Baronie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Categorie Bewaartermijn Personalia Gedurende lidmaatschap + 30 dagen IP Adres 60 dagen, daarna archief Actief verstrekte persoonsgegevens Niet langer als noodzakelijk, daarna archief Bankrekeningnummer Gedurende lidmaatschap + 2 jaar, daarna archief

Delen van persoonsgegevens met derden
vv Baronie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. vv Baronie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
vv Baronie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. vv Baronie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Hier vindt u meer informatie over ons cookiebeleid.