Alle hulp is welkom!

Vrijwilligers
Baronie is een vrijwilligersorganisatie. Van alle ouders en leden vanaf 16 jaar verwachten we een bijdrage.

Ieder team regelt zelf een coach en een trainer. Daarnaast zijn er verplichte teamtaken en bardiensten. Ook het klaarzetten en weer vrijmaken van de velden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hanteren de slogan: ‘Bij Baronie doen we het samen!’

Speciaal voor de grote groep ouders die graag wil helpen, maar zich niet wil binden, is de flexibele vrijwilligerspool. Zo kan toch iedereen zijn/haar steentje bijdragen, zonder ergens aan vast te zitten.

Wil je iets extra’s doen voor de club of eerst de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met Ronald Spruit: r.spruit@vvbaronie.nl


Positieve vrijwilligersverhalen
Om te laten zien hoe leuk het is om de vereniging te helpen, hebben we een paar inspirerende praktijkverhalen opgeschreven. Op deze manier laten we zien waar het wel goed gaat in plaats van blijven herhalen dat we een vrijwilligerstekort hebben.

Het succes van de Baroniecup

Het succes van de koffiekeet

Groen Kloppend Hart

Een reactie van een ouder: “Je moet gewoon even een drempel over. Als je een keer een bardienst hebt gedraaid of een wedstrijd hebt gefloten, merk je dat het best wel meevalt. Of nog sterker, dat het zelfs heel leuk is om te doen!”


De flexibele vrijwilligerspool
Veel ouders vinden het leuk om iets extra’s te doen voor de vereniging, maar niet gebonden zijn. Dat snappen wij bij Baronie gelukkig heel goed. Speciaal voor deze groep hebben we een flexpool. Dat is een Whatsappgroep waar iedereen zich voor kan aanmelden. Hier kan iedereen een verzoek plaatsen voor spontane hulp in de kantine, het wedstrijdsecretariaat of een andere activiteit.

De flexpool komt niet in plaats van de verplichte teamtaken, maar is een extra middel om de last voor de vaste vrijwilligers iets te verlagen. Aanmelden kan via Ronald Spruit: r.spruit@vvbaronie.nl

Het Groen Kloppend Hart (GKH)
Een groep enthousiaste en betrokken ouders helpt het bestuur en de vereniging waar nodig is en mogelijk. De groep komt viermaal per jaar bijeen om te brainstormen en acties voor te bereiden. Begonnen als ‘de ogen en oren’ van de vereniging, maar inmiddels breder actief. Ieder lid vanuit zijn/haar eigen achtergrond en actieve rol binnen de club.

Ben je benieuwd of het GKH iets voor jou is? Doe een keer mee. Neem daarvoor contact op met Judith van der Veeken: j.vanderveeken@vvbaronie.nl

Het stokje doorgeven
Vrijwilligers die een paar jaar achtereen een activiteit hebben gecoördineerd, kunnen dit aangeven. Tweemaal per jaar maken we dan een lijst die kunnen verspreiden via de coördinatoren naar de teams en de flexpool.

Wil je graag het stokje doorgeven? Stuur dan een mail naar Ronald Spruit: r.spruit@vvbaronie.nl. Vermeld er zo concreet mogelijk bij waar de taak uit bestaat en wat het van de opvolger vraagt.