Kijk niet weg!

De voorbije jaren kwamen verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik in o.a. de sportsector aan het licht. Onderzoekers en hulpverleners weten al langer dat geweld en misbruik meer voorkomen dan je denkt. Omdat gevoelens van taboe, schuld, schaamte en angst een grote rol spelen, ervaren slachtoffers, plegers en omstaanders vaak barrières om de stap te zetten naar hulpverlening. Daarom roepen wij iedereen op: kijk niet weg!

Binnen dit kader vindt het bestuur van vv Baronie het belangrijk je  te wijzen op de binnen onze vereniging bestaande commissie Sportiviteit en Respect, kortweg S&R. Aan deze commissie zijn 2 vertrouwenscontactpersonen(VCP) verbonden. Bij  Baronie zijn dat Nicole Jacet en Daan van Baar.

Als VCP zijn zij binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters en vrijwilligers binnen de club die vragen, opmerkingen of ervaringen hebben met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie of frauduleus handelen). Het kunnen doen van je verhaal en het kunnen uiten van je emoties is daarbij de eerste stap.

Ga naar onze website.

Druk bovenin op ‘Gedragscode’ en ga dan door naar punt 3.3. Daar lees je alles over de VCP en op de volgende bladzijde vind je het meldingsformulier.

Bij zaken rondom S&R kan dit formulier, na invulling, gemaild worden naar: nicole.jacet@hotmail.com.

Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag kan dit formulier verstuurd worden naar een vertrouwenscontactpersoon: Daan van Baar via vanbaardaan@gmail.com of Nicole Jacet via nicole.jacet@hotmail.com.

Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat plezier, prestaties én een veilig gevoel op alle niveaus hand in hand blijven gaan bij Baronie.

Namens het bestuur van vv Baronie,

Ton van Beek, voorzitter,