Sportiviteit & Respect

De commissie Sportiviteit & Respect, stelt zich ten doel Sportiviteit en Respect binnen onze vereniging te bevorderen. Gelukkig gaan we over het algemeen op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om. De leden van de commissie zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning, wanneer leiders, trainers en spelers vragen hebben of wanneer het een keer niet lukt om op en/of rond het veld op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Verder is vv Baronie versterkt met twee Vertrouwenscontactpersonen, die staat los van de commissie S&R, maar hebben zijdelings met elkaar te maken. De VCP zijn Marja Heerkens en Daan van Baar.

Als VCP zijn zij binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters en vrijwilligers binnen de club die vragen, opmerkingen of ervaringen hebben met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie of fraudeleus handelen). Het kunnen doen van je verhaal en het kunnen uiten van je emoties is daarbij de eerste stap.

Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat plezier en prestaties op alle niveaus hand in hand gaan bij vv Baronie.

Bestuursleden

Nicole Jacet, voorzitter

Iris Lorkeers

Marieke Vingerhoets

Pablo Gallas

Daan van Baar, vertrouwenspersoon

Marja Heerkens, vertrouwenspersoon