Sportiviteit & Respect

De commissie Sportiviteit & Respect, stelt zich ten doel Sportiviteit en Respect binnen onze vereniging te bevorderen. Gelukkig gaan we over het algemeen op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om. De leden van de commissie zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning, wanneer leiders, trainers en spelers vragen hebben of wanneer het een keer niet lukt om op en/of rond het veld op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Verder is vv Baronie versterkt met drie vertrouwenscontactpersonen (VCP), die staan los van de commissie S&R, maar hebben zijdelings met elkaar te maken. De VCP’en zijn Nicole Jacet, Helena van Sant en Daan van Baar.

Als VCP zijn zij binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters en vrijwilligers binnen de club die vragen, opmerkingen of ervaringen hebben met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie, je ergens vervelend of ongemakkelijk onder voelen of fraudeleus handelen). Het kunnen doen van je verhaal en het kunnen uiten van je emoties is daarbij de eerste stap. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat plezier en prestaties op alle niveaus hand in hand gaan bij vv Baronie.

Commissieleden

Nicole Jacet, voorzitter & vertrouwenscontactpersoon

Marieke Vingerhoets, commissielid

Daan van Baar, vertrouwenscontactpersoon

Ben van Steenbergen, commissielid

Helena van Sant, vertrouwenscontactpersoon

Elke Kuiper, commissielid