Uitnodiging ALV

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering van jouw club!

maandag 18 september

20 uur

Sponsorhome

Naast alle verplichte agendapunten (zie hieronder) ook een uitermate geschikt moment om andere leden weer te zien en te spreken. Ook kun je natuurlijk kennismaken met de beoogd voorzitter Stijn Berben en all vragen die je bezighouden stellen aan het bestuur.

Tot maandag!

1.Opening vergadering
2. Mededelingen en ingekomen stukken betreffende deze vergadering
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen van de ALV d.d. 6 maart 2023
5. Jaarverslag
6. Financiƫn

-Definitieve jaarcijfers 2021-2022
-Interne jaarcijfers 2022/2023
-Begroting 2023/2024.

7. bestuursleden;

– Benoemen kandidaat voorzitter Stijn Berben
– Vacature bestuurslid voetbalzaken en accommodaties
– Aanmelding kandidaat bestuursleden?

8. Rondvraag
9. Sluiting