Financiën

De Financiële commissie van vv Baronie houdt zich bezig op het gebied van financiële zaken.

De commissie adviseert regelmatig het bestuur ten aanzien van het te voeren financieel beleid. De commissie houdt zich ook bezig met de totstandkoming en presentatie van de begroting op de algemene ledenvergadering.

Ook zorgt de commissie ervoor dat facturen tijdig worden betaald en de contributies correct worden geïncasseerd.

De communicatie tussen het bestuur en de commissie verloopt via het dagelijks bestuur, met de penningmeester als eerste contactpersoon.

Commissieleden

 

Wilbert Verbeek, penningmeester

Lennert Kin, debiteurenadministratie