Bestuur

Het bestuur van voetbalvereniging Baronie vormt de dagelijkse leiding van de vereniging en bestaat in principe uit het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB).  Het DB wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, het AB door het DB met daarbij de overige portefeuillehouders. Naast de leden van het DB is er een portefeuillehouder voor Jeugdzaken, Seniorenzaken, Accommodatie zaken (Materialen en Kleding), Vrijwilligerszaken, Voetbalzaken en PR & Communicatie. Iedere portefeuillehouder is verantwoordelijk voor haar of zijn aandachtsgebied en legt hierover verantwoordelijkheid af aan het AB. Daarnaast zit zij of hij de commissie die bij zijn of haar portefeuille hoort voor. Naast het bewaken van de eigen portefeuille met betrekking tot werkzaamheid en voortgang draagt ieder bestuurslid bij aan het beleid van de vereniging op korte, middellange en lange termijn. Het maken van beleid, het eigenlijke besturen, is de daadwerkelijke taak van het bestuur. In de praktijk is het nog (te) vaak zo dat bestuursleden zich met uitvoerende zaken bezighouden. Als bestuursleden streven wij er echter naar om een situatie te realiseren waarin wij alleen nog zullen besturen en uitvoerende zaken louter delegeren.

Bestuursleden

Stijn Berben, voorzitter

Wilbert Verbeek, penningmeester

Anja Frijters, secretariaat

René Schreuder, senioren

Sandra Verbakel, jeugd

Robert Daniels, PR & communicatie

vacature, voetbalzaken

vacature, accommodatiezaken