AFSCHEID VAN TON VAN BEEK, EEN VOORZITTER DIE AAN DE WIEG STOND VAN DE WEDEROPBOUW.

De inmiddels 80-jarige Ton van Beek stopt per 1 juli 2023 als voorzitter van ons mooie Baronie. Na drie jaar vindt hij vooral zelf dat het tijd is om de hamer aan een ander over te dragen. De jaren onder het leiderschap van Ton kenmerkten zich met name door de wederopbouw van de club, al mocht hij als voorzitter ook het fantastische kampioenschap van 2022 beleven.

Na het jarenlang trouw supporteren van zijn kleinzoon in diverse jeugdelftallen van Baronie, werd Ton in de tweede helft van 2017 voorzitter van het Baronie Internationaal Paastoernooi. In de edities 2018 en 2019 trok hij de kar van dit toch speciale en iconische Baronie-evenement. Al snel zag Ton echter dat het verre van goed ging met de club, inmiddels ook zijn club, dat financiële perikelen de vereniging in gevaar hadden gebracht en dat (bestuurlijke) handjes zeer welkom waren om het tij te doen laten keren. We schrijven april 2018 toen hij aantrad als secretaris (en al heel snel ook vicevoorzitter) in een bestuur bestaande uit voornamelijk nieuwe mensen die eigenlijk maar een doel voor ogen hadden: de vereniging Baronie redden van de ondergang.

Het was puinruimen, vooral in die eerste jaren, en uit iedere kast die ontsloten werd, leek wel een lijk te vallen. ‘Nee’ verkopen was het credo van het toenmalige bestuur van Baronie, bij haast ieder verzoek van haar leden. Niet omdat het een en ander niet gegund werd, maar uit bittere noodzaak. Niet de leukste periode om bestuurder te zijn van Baronie, maar Ton bleek een van de mensen te zijn die bleef volharden in alleen het belang van de gehele vereniging, impopulaire beslissingen ten spijt.

Per 1 juli 2020 werd Ton waarnemend voorzitter om in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering tot voorzitter gekozen te worden. Precies drie jaar later neemt hij dus afscheid als voorzitter, maar zeker niet van de club, zoals hij keer op keer duidelijk maakt. 

Onder het leiderschap van Ton is Baronie uit een diep financieel en bestuurlijk dal geklommen. We zijn op vele vlakken nog lang niet waar we willen zijn, maar zeker in de afgelopen drie jaar ziet men binnen de club weer perspectief, zijn bedreigingen omgeturnd in kansen en kan de club Baronie weer vooruitdenken richting een zonnige toekomst. Ton heeft aan de processen die voorafgegaan zijn aan deze remontada op zijn eigen, unieke manier sturing gegeven.

Ton was als collega-bestuurder niet altijd een heel gemakkelijke man. (Noodzakelijke) discussies aan de bestuurstafel konden soms een fel karakter krijgen en Ton nam nimmer een blad voor de mond. Meningsverschillen werden echter wel hard maar ook op een faire manier uitgesproken. Het waren zogezegd clean fights. Alles wat hij zei of deed, zei of deed hij slechts in het belang van de HELE vereniging.

We nemen als bestuur en club afscheid van een niet in de laatste plaats zeer bevlogen voorzitter. Een voorzitter voor wie weinig teveel was, die in bepaalde fases wel veertig uur of meer aan Baronie besteedde en die altijd dacht in oplossingen. 

We zijn Ton zeer dankbaar voor hetgeen hij voor de vereniging Baronie heeft betekend, maar zeker ook voor de fijne samenwerking in de afgelopen vijf jaar. Tenslotte willen wij ook een woord van dank uitspreken richting de vrouw van Ton, Liesbeth, die haar man waarschijnlijk vaker heeft moeten missen dan haar lief was.

Ton, het ga je goed. We zien je snel weer op de club.

Bestuur vv Baronie:
Anja Frijters-Bogers – Sandra Verbakel-Binkhorst – René Schreuder – Wilbert Verbeek – Robert Daniels.