Sponsor van de maand juni 2023

In deze rubriek brengen wij maandelijks een van onze sponsors voor het voetlicht. De maand juni staat in het teken van Wassenaar Inspecties. Wij informeren u graag over wat deze sponsor voor onze leden en overige stakeholders kan betekenen. Tevens proberen wij aan de hand van een tiental vragen een beeld te schetsen over de persoon of personen die achter het bedrijf schuilgaan. Wij spraken met Hoofd Binnendienst Murat Guldal.

1. De geschiedenis:
In 2018 zag Mevr. Gon Wassenaar dat de tijd rijp was, om samen met Ron Schroijen als eerste scope 10 inspecteur, een bedrijf op te richten dat zich ging specialiseren op de groeiende vraag naar keuringen van technische installaties en zonnepanelen. Een jaar later werd Murat Guldal aangenomen als Hoofd Binnendienst. Dat zij deze marktontwikkeling goed had ingeschat blijkt wel uit het snelgroeiende personeelsbestand dat inmiddels is uitgegroeid tot een totaal van 11 medewerkers waarvan 6 inspecteurs die scope 8, 10 en 12 uitvoeren conform de scios certificering. In amper 4 jaar tijd betekent dat een aanzienlijke bedrijfsgroei voor het piepjonge bedrijf.

2. Wat is er zo leuk aan jouw werk?
De grote diversiteit aan bedrijven en mensen met wie hij in aanraking komt schenken hem veel voldoening. Hij geniet dan ook dagelijks met volle teugen van onderhandelingen met klanten en de wetenschap dat deze mensen zich door hem gehoord en geholpen voelen.

3. Hoe ziet een normale doordeweekse dag er voor jou uit?
De meeste dagen verlopen als kantooruren van 09:00 tot 17:00 uur. Daarna spoedt hij zich 2 tot 3 keer per week naar huis om na het eten zijn bij Baronie voetballende kinderen naar De Blauwe Kei te brengen en als coach van JO11-8 training te geven.

4. Wat betekent voetbal voor het bedrijf?
Er is weliswaar een aantal voetballiefhebbers onder de werknemers, maar die beperken zich tot niet meer dan het als ontspanning en passief volgen van de voetbalsport.

5. Hoe lang is men al sponsor van Baronie?
Wassenaar Inspecties heeft zich pas sinds dit seizoen opgeworpen als sponsor van onze vereniging.

6. Op welke wijze doet het bedrijf aan sponsoring?
Op het hoofdveld prijkt sinds enkele maanden een boarding als reclame uiting.

7. Waarom sponsort men Baronie?
Het enorme enthousiasme van Murat heeft kennelijk aanstekelijk gewerkt op zijn werkgever. Deze heeft naast het belang tot het vergroten van de naamsbekendheid mede uit sociaal maatschappelijke overwegingen gekozen om Baronie te steunen. Murat heeft 3 kinderen die bij Baronie voetballen: zoon Kadir (15 jaar) bij JO17-1 (talentje dus!), dochter Ramize (14 jaar) bij MO15-2 en zoon Murat (5 jaar) bij JO7-1.

8. Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen?
Murat speelde tijdens de proftijd 2003 bij RBC Roosendaal in de A1. Het toenmalige Hoofd Jeugdopleidingen Rob Meppelink zag in hem helaas geen speler die het eredivisieniveau zou kunnen halen. Om die reden zocht hij het daarna bij toen nog tweedeklasser Goes. Een jaar later probeerde hij het echter dichter bij huis. Bij vierdeklasser WDS speelde hij een aantal jaren met heel veel plezier om daarna nog even bij Baronie 35+ af te bouwen.

9. Hoe ziet jouw dagelijkse leven er uit buiten het werk?
Murats leven staat voor een belangrijk deel in het teken van zijn gezin. Met 3 voetballende kinderen slokken training, wedstrijden en begeleiding het merendeel van de beschikbare vrije tijd op. Natuurlijk wordt er ook veel voetbal op TV gekeken en is een gezinsvakantie een jaarlijks terugkerend genoegen.

10. Wat vind je van de huidige prestaties van Baronie?
Baronie presteert ook in zijn ogen zeer teleurstellend, vooral omdat de ploeg voldoende kwaliteit bezit om op Derde Divisieniveau te kunnen spelen. Niettemin verwacht hij dat de groenwitten zich zullen handhaven al zal dat in de nacompetitie een heel zware strijd worden. Hopelijk kunnen er in de toekomst weer selectiespelers vanuit de eigen jeugd doorstromen. Het nieuw opzetten komend seizoen van het O-23 elftal en de recente oprichting van een eigen Voetbalacademie zijn daarbij belangrijke stappen in de goede richting.