VRIJWILLIGERSVERHAAL: De belronde van het Groen Kloppend Hart

“Waarom starten jullie niet met een flexibele vrijwilligerspool?”

“Goeienavond meneer/mevrouw, bel ik gelegen? Ik ben van het Groen Kloppend Hart, een groep enthousiaste ouders van Baronie die de club een warm hart toedraagt. Wij bellen vanavond om je te bedanken voor je inzet.”

Zo klonk het twee avonden in het sponsorhome waar meer dan 40 gesprekken zijn gevoerd. De ouders en leden zijn gevraagd naar hun ervaringen en of ze nog tips hebben om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.

De belactie leverde veel enthousiaste reacties op. Het initiatief werd gewaardeerd. Mensen voelden zich gehoord en gezien. Concreet is het idee opgepikt om naast de bestaande teamtaken een flexibele vrijwilligerspool op te zetten voor ouders en leden die best een steentje willen bijdragen, maar niet gebonden willen zijn.

Naast waardering en een goed idee zijn er ook mensen die nog wel iets meer voor de vereniging willen doen. “Je moet even een drempel over, maar dan is het hartstikke leuk!” “Ik heb na de bardienst meteen een berichtje gestuurd naar de andere ouders hoe leuk het was!” “Ook een wedstrijdje fluiten moet je een keer gedaan hebben, dan valt het best mee.”

We hebben lang niet alle vrijwilligers van Baronie kunnen spreken. Het bestuur komt als blijk van waardering nog met een uitnodiging voor een hapje en een drankje in de kantine. Binnenkort starten we via de groepsapps met het opzetten van de flexibele vrijwilligerspool. Ben je benieuwd naar het Groen Kloppend Hart? Neem dan contact op met Judith van der Veeken: j.vanderveeken@vvbaronie.nl

Dit verhaal maakt onderdeel uit van een reeks om te laten zien hoeveel mensen met plezier hun steentje bijdragen aan onze mooie vereniging.