Opzeggen lidmaatschap voor 15 juni

De co√∂rdinatoren en de HJO’s gaan namelijk aan de slag met de nieuwe teamindelingen en dan is het fijn om te weten welke spelers gaan vertrekken zodat die niet meer ingedeeld hoeven te worden.
De sluitingsdatum voor het opzeggen van het lidmaatschap van Baronie is door het bestuur vastgesteld op 15 juni. Opzegging kan alleen schriftelijk via het formulier in op de website.

Andere opzeggingen, telefonisch of bij andere personen worden niet gehonoreerd. Concreet betekent dit dat wanneer de sluitingsdatum van 15 juni verstreken is en je hebt niet op de correcte manier opgezegd, je nog steeds lid blijft van Baronie en ook voor het volgende seizoen verplicht bent contributie te betalen.

Waarom 15 juni?
De datum van 15 juni voor het opzeggen van je lidmaatschap hangt samen met overschrijven van A Categorie en is derhalve zo vastgesteld. Mocht de KNVB de overschrijvingsdatum van 15 juni opschuiven, dan conformeert Baronie zich aan deze opschuiving m.b.t. de datum van opzegging.

Ook als vrijwilliger opzeggen
Het afmelden van spelers/opzeggen lidmaatschap is ook van toepassing op trainers en leiders en alle andere vrijwilligers. Het verzoek is ook in dit geval om je via de ledenadministratie af te melden want anders blijft men als vrijwilliger lid en zijn er KNVB/Sportlink kosten aan verbonden.

Tot slot het verzoek aan alle leden van Baronie (spelers en vrijwilligers) om wijzigingen van persoonsgegevens altijd door te geven aan de ledenadministratie. Baronie werkt met Sportlink en de gegevens die bij aanmelding zijn doorgegeven of via ledenadministratie zijn
aangepast, nadat wijziging is doorgeven, worden gebruikt voor de communicatie (bijvoorbeeld de nieuwe teamindelingen).