Berichten van het bestuur

Complex Blauwe Kei Rookvrij

Het complex van Baronie is een rookvrije omgeving. Dat betekent dat er niet gerookt mag worden.
Voor de de mensen die het echt niet laten kunnen bestaat er één mogelijkheid: links achter op het terras onder de parasol kan nog een rokertje worden opgestoken. Er wordt nog regelmatig gezondigd tegen deze regel, door zowel leden als niet-leden. Als je daar een (vriendelijke) opmerking over maakt word je soms erg onheus bejegend. Niet alleen door niet-leden maar ook door eigen leden.
Dat is erg vervelend. Laat je echter niet weerhouden om op het rookverbod te wijzen en ik vraag hierbij aan alle rokers die op een verkeerde plaats roken en aangesproken worden, daarop positief te reageren. Het komt zeker de sfeer ten goede!

Hulp achter de bar in de kantine

Er worden tegenwoordig schema’s gemaakt met daarop namen van teams/leden/ouders/begeleiders) die worden verzocht een taak achter de bar uit te voeren. Dat gaat vaak erg goed. Maar het gebeurt ook, dat men daar, zonder afmelding, wegblijft. Dat is erg vervelend. Dat heeft o.a. tot gevolg dat de keuken niet open kan (personeelsgebrek, kost ons een hoop omzet) en/of het bedienend personeel komt zwaar onder druk te staan. Natuurlijk kan het voorkomen dat men niet kan. Zoek dan zelf een vervanger of meldt het even tijdig aan Ronald Spruit (r.spruit@vvbaronie.nl).
Graag wil ik hierbij nog opmerken dat kinderen onder de 14 jaar NIET achter de bar mogen verschijnen. Het is natuurlijk interessant om een dochtertje/zoontje even mee te laten helpen maar dat is bij wet verboden. Bovendien is het ook gevaarlijk: heet water, gevaar voor kapotvallend glas e.d.

Gebruikte betaalkaarten

In het verleden zijn er betaalkaarten uitgereikt met daarop een klein saldo ter compensatie van betaalde contributie in de coronatijd.
Graag zouden we lege betaalkaarten weer terug willen ontvangen zodat we ze, waar wij dat nuttig vinden, weer opnieuw uit kunnen reiken. Graag inleveren via teamleider/coördinator.

Met een vriendelijk groet, namens het bestuur
Ton van Beek, voorzitter