DIRECT ROOD! OOK BIJ BARONIE IS HET K-WOORD VOORTAAN UIT DEN BOZE…

Het lijkt inmiddels al een hele lange tijd ingeburgerd te zijn in onze samenleving, het gebruik van het woord ‘kanker’. Niet in de laatste plaats hoor je het woord ook nog steeds veelvuldig op en rond de voetbalvelden, uit de monden van spelers en speelsters, maar ook uit die van toeschouwers. Helaas vormt Baronie hier geen uitzondering en horen we het ‘k-woord’ ook regelmatig op de Blauwe Kei. Voor ons als clubleiding is wat dit betreft de maat vol.

Enige tijd geleden startten onze buren van Unitas uit Etten-Leur een in onze ogen fantastisch initiatief: wanneer er tijdens of rondom een wedstrijd het woord ‘kanker’ gebruikt wordt door een speler of speelster krijgt hij of zij direct de rode kaart. Wanneer dit gebeurt tijdens of rondom een training wordt hij of zij direct weggestuurd. In beide gevallen volgen er disciplinaire schorsingen.

Met onmiddellijke ingang, vanaf het moment van verschijnen van dit bericht, volgen wij als Baronie Unitas in hun dappere maatregel. Wij vragen hierbij onze trainers en elftalbegeleiders, iedereen die betrokken is bij elftallen en teams, met heel veel klem om dit bericht te delen met alle spelers en speelsters. Voor alle duidelijkheid: we kennen geen genade meer, geen laatste waarschuwing; wanneer iemand het ‘k-woord’ gebruikt, kan hij of zij simpelweg vertrekken, waarna er disciplinaire sancties vanuit de club zullen volgen.

Club- en KNVB-scheidsrechters zullen voorafgaand aan iedere wedstrijd met de nodige aandrang door trainers, leiders of andere functionarissen van Baronie worden verzocht deze lijn te volgen. Bestuur vv Baronie