Wijziging Vertrouwens Contactpersoon bij S&R

Marja Heerkens,  één van de Vertrouwens Contactpersonen, hierna te noemen VCP, heeft te kennen gegeven dat zij gaat stoppen met deze functie. De VCP zijn werkzaam binnen de Commissie Sportiviteit en Respect(S&R).

Op de eerste plaats willen we Marja hartelijk dankzeggen voor de jaren dat zij zich beschikbaar heeft willen stellen voor deze taak.

Het bestuur van vv Baronie vindt het belangrijk dat de commissie S&R beschikt over een mannelijke en een vrouwelijk VCP. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat Nicole Jacet heeft aangegeven deze functie vanaf heden te willen gaan vervullen.

De commissie S&R stelt zich ten doel Sportiviteit en Respect binnen onze vereniging te bevorderen. Gelukkig gaan we over het algemeen op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om. De leden van de commissie zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning, wanneer leiders, trainers en spelers vragen hebben of wanneer het een keer niet lukt om op en/of rond het veld op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Voor melding van vermeend grensoverschrijdend gedrag kan men bij de commissie terecht via de gewenste Vertrouwens Contactpersoon.

Voor meer info ga naar onze website www.vvbaronie.nl en klik op ‘Over Baronie/Organisatie/Sportiviteit en Respect’.

Namens het bestuur van vv Baronie,

Ton van Beek, voorzitter