Afspraken maken

Beste baronnen en baronessen,

Uitsluitend het bestuur van vv Baronie is bevoegd financiële verplichtingen aan te gaan en afspraken te maken met individuele leden en vrijwilligers met betrekking tot hun contributie, andere financiële zaken en/of andere personeels-technische zaken.

Medewerkers, trainers en andere vrijwilligers zijn niet bevoegd om verplichtingen – van welke aard dan ook – namens vv Baronie aan te gaan.

Indien blijkt dat dat er zonder toestemming van het bestuur toch verplichtingen zijn aangegaan, kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de desbetreffende verplichting.

Bij onduidelijkheid hierover kan er contact worden opgenomen met het bestuur via: t.vanbeek@vvbaronie.nl.

Het bestuur van vv Baronie.