Geen alcohol langs de lijn bij Baronie!

Beste baronnen/baronessen,

Bij onze laatste thuiswedstrijd van Baronie zo1 is er enige onrust ontstaan doordat het meenemen van alcoholische dranken naar het veld werd tegengehouden. Ook werd er alleen nog maar uitgeschonken in plastic of kartonnen bekers of werden plastic flesjes gehanteerd.
Het bestuur had hiertoe de veiligheidsbeambten opdracht gegeven omdat wij enkele weken geleden een waarnemer op bezoek hadden die ontdekte dat alcohol langs de lijn bij ons geen taboe was. Wij hebben toen een mondelinge waarschuwing ontvangen.

Om in de toekomst (forse) boetes en/of puntenmindering te vermijden hebben we opdracht gegeven om vanaf heden scherp toe te zien op het naleven van de regels.

De volgende regels gelden:

  1. Bij alle thuiswedstrijden van Baronie mogen in de kantine en op het terras alle dranken (alcoholisch en non-alcoholisch) worden verkocht of worden meegenomen, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw en op het terras toegestaan.
    Gebruik van glazen, glazen flesjes en blikjes is overal verboden.
  2. Buiten het terras en dus ook op de velden is alleen toegestaan: koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Gelieve lege bekertjes, kunststof flesjes etc. te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.

Wij hopen op jullie aller medewerking en begrip!

Bestuur vv Baronie.