Maak kennis met Rick Jochems (stagebegeleider Curio)

Rik Jochems (28) is voor de onderbouw van Baronie een bekend gezicht. Op woensdagmiddag is Rik verantwoordelijk voor de studenten en de coördinatie van de trainingen die worden gegeven, door zowel de studenten als ouders die training geven.

Samen met vaste gezichten van Baronie ziet Rik zich als aanspreekpunt voor zowel voetballertjes als ouders. Er is hier nog te veel een drempel voor merkt Rik op. De eerstejaars studenten die hij begeleidt, moeten voor hun opleiding verplicht een aantal uur veldtraining geven. Zij zijn niet perse voetballers of kiezen niet per definitie voor de specialisatie voetbal binnen hun opleiding. Daar ligt een belangrijke taak voor Rik, de trainingen zodanig uitleggen en uitschrijven, zodat de studenten (en ouders die daar behoefte aan hebben) deze duidelijk kunnen uitleggen aan de spelers.

De ambitie voor het komende seizoen ligt vooral bij het meer overzichtelijk krijgen van de training. Momenteel weten spelers vaak niet waar ze moeten zijn en verloopt de start van de training daardoor iet wat chaotisch. Er zijn op dit moment voor 8 teams studenten, dit betekent concreet dat de JO9 en de JO10 om de beurt begeleiding krijgen van studenten, afgewisseld met trainingen van ouders. Op maandagavond deelt Rik uitgeschreven trainingen in de teamleiders app voor de teams waarbij ouders training geven. De trainingen (ook door ouders) die worden gegeven naar aanleiding van deze instructies, zouden op termijn allemaal moeten plaats vinden op het B-terrein. Hierdoor heeft Rik meer overzicht en is hij makkelijker aan te spreken door ouders die graag tips of advies willen over de training. Uiteraard moeten deze instructies niet worden gezien als verplichting, maar eerder als hulpmiddel.

De velden van Baronie zijn geen onbekend terrein voor Rik. Als Cios student heeft hij 10 jaar geleden zelf op de plek van zijn studenten gestaan, met als verschil dat hij wel voetbal als keuzedeel had. De passie voor voetbal beperkt zich niet enkel tot zijn werk bij Curio. Daarnaast is Rik ook assistenttrainer en jeugdcoördinator bij Voetbalvereniging Chaam en zoals een echte Bredanaar betaamt, is Rik als fanatiek NAC supporter al 15 jaar seizoenkaarthouder.