Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni wordt 15 juni

De sluitingsdatum voor het opzeggen van het lidmaatschap van Baronie is door het bestuur vastgesteld op 15 juni (was eerst 1 juni). Omdat de overschrijvingstermijn op 15 juni eindigt, leek het verstandig de uiterlijke datum van de opzegging van het lidmaatschap hiermee gelijk te schakelen.

Let op: opzegging kan alleen via ledenadministratie@vvbaronie.nl Telefonische opzeggingen, via andere e-mailadressen anders dan hier genoemd, opzeggingen per post, et cetera, worden niet als zodanig gehonoreerd. Concreet betekent dit dat wanneer de sluitingsdatum van 15 juni verstreken is of je hebt niet opgezegd via ledenadministratie@vvbaronie.nl je nog steeds lid blijft van Baronie en derhalve ook voor het seizoen 2020-2021 verplicht bent contributie te betalen.

Je opzegging is ook pas geldig wanneer je aan al jouw betalingsverplichtingen (contributie; eventuele openstaande boetes, et cetera) hebt voldaan. Daarnaast dien je alle door Baronie aan jou beschikbaar gestelde kleding hebben ingeleverd voordat Baronie je kan uitschrijven als lid.