Baronie streeft naar eigen voetbalacademie.

Beste voetballers, ouders en verzorgers,

De afgelopen jaren is er een samenwerking geweest tussen vv Baronie en Code Oranje, een voetbalinstituut dat trainingen verzorgde op Sportpark de Blauwe Kei, naast de reguliere trainingen die door vv Baronie aan haar leden aangeboden wordt. Zoals u wellicht weet is de samenwerking tussen vv Baronie en Code Oranje recentelijk beƫindigd.

Op dit moment zijn wij als vereniging drukdoende vorm te geven aan een eigen Baronie Voetbalacademie. Dat wil zeggen, dat wij als vereniging op dit gebied niet meer in zee gaan met een externe partij, maar streven naar het opzetten van een voetbalacademie in eigen beheer. Dus een voetbalacademie ingebed binnen de vereniging Baronie, maar die wel toegankelijk is voor iedereen, lid of geen lid van vv Baronie.

Middels dit schrijven willen wij inventariseren of er behoefte is aan een dergelijke Baronie Voetbalacademie.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u, in uw eigen bewoordingen, antwoord zou willen geven op de volgende twee vragen:

1.Is er behoefte aan een Baronie Voetbalacademie, naast de reguliere trainingen die door Baronie verzorgd worden?

2.Zo ja, wat zou u verwachten van een dergelijke Baronie Voetbalacademie?

Wij zien uw antwoorden op bovenstaande vragen graag tegemoet. U kunt deze mailen naar info@vvbaronie.nl Na het analyseren van de respons op deze vragen, zullen wij u een wat uitgebreidere vragenlijst toesturen, waarin wat dieper ingegaan zal worden op details met betrekking tot hoe onze nieuwe voetbalacademie eruit zou moeten komen te zien. Dit betekent dat uw inbreng medebepalend kan zijn in welke vorm wij het een en ander zullen gaan gieten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur vv Baronie