Wij vergeten onze vrijwilligers niet!

Beste vrijwilligers,

Zonder vrijwilligers geen vereniging.

Veel dank voor jullie enthousiasme en vooral dank voor jullie kostbare tijd en inzet.
Hopelijk kunnen we ook volgend seizoen weer op jullie rekenen.

Als blijk van waardering willen wij graag een kleine attentie uitdelen.
Deze kunnen jullie afhalen op dinsdag 19 juli 2022 van 1900 uur tot 2030 uur in het Sponsorhome van VV Baronie.

Dus wees welkom en tot de 19e juli.

Bestuur VV Baronie