Bericht van het bestuur

Beste baronnen en baronessen,

Tot onze spijt is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen ons bestuurslid Voetbalzaken John Lankheet en de overige bestuursleden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het besluit van John om zijn bestuursfunctie neer te leggen in het belang van de vereniging Baronie.

Het bestuur heeft met John afgesproken dat wij hier niet ingaan op inhoudelijke zaken.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur vv Baronie

Ton van Beek, voorzitter