Sponsorcommissie: wisseling van de wacht.

Het bestuur en de sponsorcommissie heeft per 9 mei jl. afscheid genomen van Patrick Brand, de voorzitter van de sponsorcommissie. Patrick heeft een kleine 4 jaar het voorzitterschap van de commissie vervuld.Hij begon op een slecht moment met een, toen nog, vrij onoverzichtelijke financiële situatie binnen Baronie. De oude sponsorcommissie was op sterven na dood en van structuur binnen het sponsorbestand was nauwelijks sprake. Patrick had al vrij snel de richting bepaald welke hij op wilde gaan en begon met het samenstellen van een nieuwe sponsorcommissie. Vanuit die commissie is vanaf dat moment met succes gewerkt aan een verbetering van de naamsbekendheid en het aantrekken van meer sponsoren. 

Enkele opvallende feiten van Patrick met zijn commissie zijn geweest het contract met 123inkt v.w.b. de kleding, het contract met 11teams v.w.b. materialen, het hoofdsponsorschap met van Dijnsen Installatie Techniek (wat de opmaat is geweest naar een mogelijke promotie), het nieuwe contract met Dick Schreuder (De Zaak) waardoor we onze juridische zaken beter en veiliger konden regelen. Vermeldenswaard is zeker ook het nieuwe horecacontract dat werd afgesloten met Amstel en de samenwerking met NAC die nieuw leven werd ingeblazen. Daarnaast werden vele sponsoren (op)nieuw verbonden met onze club. Naast het aantrekken van sponsors werd ook besloten een businessclub op te richten waarvan we de resultaten in de zomer van 2022 zullen evalueren. Kortom, onder leiding van Patrick kwam er aardig wat beweging en samen met hem hebben de leden van de commissie mooie resultaten bereikt.

De laatste belangrijke bijdrage leverde Patrick met het noemen van de naam van Peter Franken als zijn opvolger. Na een gesprek met het bestuur hapte Peter toe zodat we hier, in één en hetzelfde bericht,  een afscheid en een welkom kunnen melden.

Welkom Peter Franken! Wij wensen je veel succes met het verder uitbouwen van onze sponsoractiviteiten. Binnenkort zal Peter op deze site zichzelf aan de club voorstellen.

Patrick Brand tenslotte  is inmiddels  druk met zijn eigen bedrijf ‘Het Horeca Huis – Horeca makelaardij en advies’ en boekt ook daar mooie resultaten. Wij spreken onze grote dank uit naar Patrick voor datgene wat hij voor Baronie heeft willen betekenen en wensen hem en zijn gezin nog een mooie toekomst.

Mede namens het bestuur vv Baronie,

Ton van Beek, voorzitter