Baronie zet jubilarissen in zonnetje

Afgelopen zondag, na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Orion, werden Frans Mertens, Willem Hartmans en Willem Riemslag in het zonnetje gezet. De reden hiervan was hun benoeming tot erelid van vv Baronie op de laatste Algemene Ledenvergadering. Door allerlei omstandigheden, waaronder Corona, bleek niet eerder een geschikte datum te vinden.

Voorzitter Ton van Beek nam de geschiedenis van de jubilarissen (alle drie de clubiconen zijn ruim 60 jaar lid van Baronie) nog eens in vogelvlucht door en hij overhandigde hen een symbolische veer, die begrijpelijkerwijs niet letterlijk in het daarvoor bestemde lichaamsdeel werd gestoken. Vervolgens werden de bijhorende speldjes opgespeld en de bijbehorende oorkondes uitgereikt. Uiteraard waren er ook bloemen voor de partners.
Hieronder een foto van Berry de Leeuw (“Barry de Leeuw”). Hij kreeg een speldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap met de bijbehorende oorkonde en de bloemen.

Het werd een mooie, gezellige en zonnige middag daar op het terras bij Baronie.

Bestuur vv Baronie.