Jubilarissen vv Baronie

Zondag a.s. – na afloop van de wedstrijd Baronie – Orion – zullen we een aantal leden van Baronie in het zonnetje gaan zetten. Zij zijn op 26 januari 2021, na voordracht van de jubileumcommissie, door de Algemene Ledenvergadering tot erelid benoemt.
De coronaperiode heeft de hierbij behorende officiële bijeenkomst lang in de weg gezeten, maar zondagmiddag is het zover.
We zullen Frans Mertens, Willem Hartmans en Willem Riemslag de versierselen uitreiken.
Na de ereleden willen we Berry de Leeuw ook nog graag zijn speld voor zijn 25-jarig lidmaatschap uitreiken.
De plechtigheid zal geschieden in of in de buurt van de kantine.
Het weer lijkt mee te werken en als Baronie ook nog de winst in Breda kan houden dan wordt dat zonder twijfel een erg feestelijke bijeenkomst.
Ik hoop, dat velen van jullie getuige hiervan willen zijn.

Namens leden en bestuur van vv Baronie,
Ton van Beek, voorzitter.