Sportiviteit & Respect

Commissie Sportiviteit en Respect bij Baronie 

De commissie Sportiviteit & Respect (S&R), stelt zich ten doel Sportiviteit en Respect binnen onze vereniging te bevorderen. Gelukkig gaan we over het algemeen op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om. De leden van de commissie zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning, wanneer leiders, trainers en spelers vragen hebben of wanneer het een keer niet lukt om op en/of rond het veld op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

De procedure is als volgt, onsportief of niet-respectvol gedrag wordt in eerste instantie opgepakt door de trainer/leider van het betreffende team en als dat niet voldoende is door de leeftijdscoördinator. Mochten deze stappen niet leiden tot een afdoende oplossing en verandering van gedrag, kan een melding worden gedaan bij de commissie S&R. Er zal dan volgens de principes van hoor en wederhoor een oordeel worden gevormd. Dat kan, in overleg met het bestuur, leiden tot een sanctie als een verplichte taak op de club of een (voorwaardelijke) schorsing.

Dit geldt voor iedereen die lid is van de club, voor spelers, ouders, trainers en elftalleiders. Maar ook meldingen over een incident die te maken hebben met een tegenpartij nemen we in behandeling.

Verder is vv Baronie versterkt met twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP), die staan los van de commissie S&R, maar hebben zijdelings met elkaar te maken. De VCP zijn Marja Heerkens en Daan van Baar. 

Als VCP zijn zij binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters en vrijwilligers binnen de club die vragen, opmerkingen of ervaringen hebben met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie of fraudeleus handelen). Het kunnen doen van je verhaal en het kunnen uiten van je emoties is daarbij de eerste stap.

Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat plezier en prestaties op alle niveaus hand in hand gaan bij vv Baronie. 

Namens commissie Sportiviteit en Respect,

Nicole Jacet.