Van de bestuurstafel

Beste baronnen en baronessen,

I.v.m. het aantal toenemende corona-besmettingen én de handhavingscontroles die ook bij sportkantines plaatsvinden deelt het bestuur het volgende mee.
Breng bij kantinebezoek je ID + QR-code mee en houd je aan onderstaande regel.
Er kan controle komen vanuit handhaving en ook vanuit Baronie kan er steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Regel:

ZITTEN = CHECKEN

QR –> NEEM GERUST PLAATS

GEEN QR –> GRAAG AFHALEN EN BUITEN NUTTIGEN

Bedankt!! Bestuur vv Baronie