Van de bestuurstafel

Baronnen en baronessen

Na een tweetal seizoenen waarin er niet of nauwelijks gevoetbald mocht worden rolt de bal weer!
Iedereen is weer volop in training en de eerste wedstrijden die ertoe doen zitten erop. Overbodig te zeggen dat we superblij zijn.

Dank
Onze jeugdleden mochten al lang wat meer doen op de velden.
De lock-down was echter een hard gelag voor onze senioren maar desondanks zijn zij positief gebleven in deze moeilijke tijd.
Werkelijk bewonderenswaardig hoe zij de club trouw zijn gebleven. Er groeide tijdens de gesloten seizoenen het idee dat er een leegloop zou ontstaan maar niets was minder waar. Per saldo spelen er nu een viertal seniorenteams meer bij Baronie dan vóór de pandemie. En nog iets positiefs: praktisch iedereen betaalde, ondanks de omstandigheden, zijn of haar contributie.
Als klein gebaar van dank gaan we de senioren die deze periode hebben doorstaan, het hele seizoen lid zijn geweest en gebleven en aan hun verplichtingen hebben voldaan een klein horeca-tegoed geven op een betaalkaart. Dank voor jullie positieve houding en zij die hiervoor in aanmerking komen, kunnen het tegoed binnenkort tegemoetzien.

Het totaal ontbreken van de horeca-inkomsten zorgde ervoor dat de succesvolle route op weg naar een compleet herstel enigszins werd onderbroken. We zijn daarom ook veel dank verschuldigd aan de nationale en lokale overheden en de KNVB. Uitstel van betalingen, korting op de huren en steunpakketten hebben bijgedragen aan ons overleven tijdens de coronatijd.

Last but not least willen we zeker onze sponsors noemen. Ook de ondernemers hebben zware tijden beleefd. Toch hebben vele hun loyaliteit betoond aan onze club. Er werden aflopende contracten vernieuwd en soms ook verbeterd. Ook nieuwe contracten werden gesloten. Hulde aan onze sponsoren maar zeker ook aan onze doortastende sponsorcommissie.

Nieuwe ontwikkelingen
Hoewel het erg stil leek bij Baronie is er achter de schermen veel werk verzet. Zo werd er een nieuw beleidsplan 2021-2024 geschreven. Er werd een akkoord bereikt met 123inkt.nl, een kledingsponsor die onze hele jeugdafdeling van nieuwe tenues heeft voorzien.
Een van de spannendste ontwikkelingen werd door een stel enthousiastelingen in gang gezet. Zij doen vanuit de ‘stuurgroep nieuwe accommodatie’ momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden een nieuw verenigingsgebouw neer te zetten op onze accommodatie. Dat gebouw moet gaan voldoen aan de eisen van de 21e eeuw en onder meer een kantine, bestuurskamer, vergaderruimten, fysioruimte en kleedkamers bevatten. Laten we hopen dat dit project, na enkele mislukte opzetten, nu wel gaat slagen.

Vrijwilligers
De ruimte ontbreekt om hier alle acties, grote en kleinere, uitputtend te benoemen.Maar geloof maar dat tientallen vrijwilligers met zaken bezig zijn geweest als de Aftrap, toernooitjes, wedstrijdbegeleiding, arbitrage, teamvervoer, horeca-assistentie, wedstrijdsecretariaat, terreinbeheer, contributie-inning, ledenadministratie, facturering, nieuwsbrieven, de website en sociale media etc.
Echter een heikel punt blijft dat er te weinig vrijwilligers betrokken zijn. Daarbij vergeet ik zeker niet de hulp uit de onderbouw en tegenwoordig ook van de voetbaldames en de Old Stars. Heel fijn!
Maar het blijft te weinig. Steeds meer zaken blijven liggen en er gaan dingen fout. Daarom nog maar eens een beroep op onze leden om te kijken of men enkele uurtjes per maand ergens iets voor onze mooie club zou kunnen betekenen.

Hier nog een mooi voorbeeld van een project waar iets leuks is ontstaan. Bij de ‘Pipo-wagen’die bij de lockers staat zijn door de fa.Buitenhof buitentafels en -banken geleverd. Hierdoor is er inmiddels sprake van veel meer activiteit rondom de wagen.
Het leuke is dat er, vooral vanuit de onderbouw, inmiddels zoveel vrijwilligershulp is aangeboden dat we tot aan de winterstop bediening beschikbaar hebben. Een super positieve ontwikkeling die in veertien dagen tijd tot stand is gekomen.
Misschien kan dit verhaal een stimulans zijn voor andere leden om eens te kijken wat zij kunnen betekenen. Voor elk uurtje per week zijn we dankbaar.

Tot slot wens ik iedereen een mooi seizoen 2021-2022 waarin we onze club verder kunnen uitbouwen naar een sterke, moderne amateurvereniging.

Namens het bestuur van vv Baronie,
Ton van Beek, voorzitter.