Contributietarieven 2021-2022

De contributie betaal je voor het gebruik van de velden, de materialen,
KNVB afdracht en het wedstrijdtenue.

Categorie Contributietarief per jaar 20-21/ Contributietarief per jaar 21-22
Baronie 1 (dames, heren za + zo)        270,00/ 280,00
Senioren                                            247,50/ 247,50
35/45+                                              105,00/ 105,00
55+                                                     50,00/ 50,00
Selectieteams JO17(1 +2) en
JO19(1+2)
255,00/ 275,00
MO17, MO19, JO17, JO19                    232,50/ 237,50
Selectieteams JO13(1+2), JO14(1)
en JO15(1)                                         237,50/ 247,50
JO12, MO13, JO13, MO15, JO15           212,50/ 217,50
JO8, JO9, JO10, MO-11, JO-11             189,50/ 194,50
JO7                                                    162,50/ 167,50
Trainingslid (alle leeftijden)                  105,00/ 110,00
Rustende leden (niet spelend)              105,00/ 110,00

Verhogingen zijn conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 dec 2019.

Heb je vragen over de (inning van de) contributie neem dan contact op via
contributie@vvbaronie.nl