Dilatatievoeg in de tribune hersteld.

Na ruim 60 jaar was de dilatatievoeg in de tribune totaal vergaan. Met als gevolg een grote open scheur van boven naar beneden. Deze voeg is de verbinding tussen de twee tribune delen. Vandaag is er een prachtige nieuwe voeg aangelegd.

Dit werd voor Baronie mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Jaco Balemans, die dit als sponsoring voor zijn rekening nam. Baronie is Jaco dank ook zeer dankbaar voor dit gebaar.