Baronie zoekt met spoed een kantinebeheerder

Helaas, helaas. Onze zeer gewaardeerde kantinebeheerder, Bjorn Baks, stopt ermee. En wel per 1 juli. Bjorn heeft in de afgelopen jaren onze kantine op een geweldige wijze nieuw elan ingeblazen. Wij danken Bjorn hiervoor, maar zijn dus tegelijkertijd op zoek naar (een) adequate vervanger(s). Inmiddels hebben we met een aantal mogelijke kandidaten gesproken, maar dit is op niets uitgelopen. We zoeken (een) enthousiasteling(en) die de kantine van Baronie tot het levende hart van de vereniging willen maken.

Profiel

Voor de functie van kantinebeheerder van vv Baronie is horecaervaring, liefst in een leidinggevende functie, een must.

Als kantinebeheerder bij vv Baronie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van ons horecagedeelte van de vereniging. Je regelt de bezetting van zowel de bar als cafetaria (personeel) en je stuurt de medewerkers aan.  Je zorgt dat de voorraad altijd op orde is en doet dit op ‘economische’ wijze (inkoop) en vergeet daarbij de bevoorrading van het sponsorhome niet.

Je bent administratief zodanig onderlegd dat je dagelijks en wekelijks de cijfers, inkomsten en uitgaven, bijhoudt en deze cijfers ook wekelijks met de penningmeester bespreekt. Met andere woorden, je houdt zelf een kasboek en een digitale administratie bij.

Daarnaast zorg je dat kantine, keuken en toiletten schoon blijven. Dit alles volgens de richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit.

Tenslotte houd je nauw contact met bestuur, commissieleden, coördinatoren, et cetera, bij de afstemming van activiteiten en evenementen waarin de horeca een rol speelt. Je bent op dit gebied hét aanspreekpunt. Je neemt het voortouw, samen met de evenementencommissies (jeugd en senioren), waar het gaat om het bedenken en uitvoeren van evenementen die kunnen bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat.  

Functie-eisen

-ervaring in de horeca (liefst als leidinggevende)

-in het bezit van een certificaat Sociale Hygiëne (of bereid dit te behalen op kosten van de vereniging)

-in het bezit van een BHV-certificaat (of bereid dit te behalen op kosten van de vereniging)

Beloning

Aan de beloning voor de functie van kantinebeheerder van Baronie kan op diverse wijzen vormgegeven worden, afhankelijk van de ‘constructie’ die we overeenkomen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een pachtovereenkomst, een aandeel in de behaalde omzet of een vaste maandelijkse vergoeding (o.b.v. tien maanden). Maar ook mogelijke andere constructies zijn bespreekbaar.

Reacties naar: T.vanBeek@vvbaronie.nl of J.Lengkeek@vvBaronie.nl