Van de bestuurstafel

Beste leden van vv Baronie,

Het is alweer even geleden dat ik  iets van het bestuur heb laten horen. Dat betekent echter niet dat we hebben stilgezeten. Achter de schermen is het bij een club als Baronie eigenlijk nooit rustig. Maar vanwege de beloofde transparantie is het hoog tijd om weer eens bij te praten.

Hoewel de versoepelingen niet officieel waren aangekondigd, hoopten veel mensen dat de terrassen en winkels weer open zouden gaan op 21 april. Uitbreiding van de sportactiviteiten zou dan mogelijk ook kunnen. Helaas hoorden we tijdens de persconferentie van dinsdagavond dat we niet op enige verruiming hoeven te rekenen. De avondklok blijft bestaan en over uitbreiden van sportactiviteiten is met geen woord gesproken. Een bittere pil voor veel mensen.

Voor onze oudere senioren moet dit een klap zijn. Voor hen komt er niets nieuws in zicht. Het bestuur snapt hun frustratie. Gelukkig kunnen de senioren t/m 26 jaar sinds 23 maart iets doen qua training, hoewel dat zeker nog geen echte voldoening geeft.

Het bestuur probeert toch iets te betekenen voor de groep senioren. Er is sowieso al toegezegd dat de senioren  in de zomermaanden (als er dan tenminste, vanuit Covid-oogpunt, getraind mag worden!) mogen doortrainen. Ze hoeven dus niet, zoals vorig jaar, velden te gaan huren bij UVV. Meer info hierover kan verkregen worden via René Schreuder en Sandra Verbakel-Binkhorst. Ook zijn er 263 paar voetbalkousen beschikbaar die gratis uitgegeven zullen worden onder de vrouwen en mannen van niet-selectie-seniorenteams. We doen dit met de beste bedoelingen maar het zijn natuurlijk maar minimale pleisters op de wonde.

Het bestuur heeft een mededeling gedaan omtrent een mogelijke compensatie op de contributie voor niet-selectie senioren van volgend jaar. Echter, zoals al gezegd, is dat volledig afhankelijk van de financiële situatie van Baronie zoals die per 30 juni a.s. zal zijn. Zolang we niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien zijn daar geen zinnige dingen over te zeggen. Voorlopig zijn er weer minimaal 14 dagen bijgekomen v.w.b. het krijgen van een beetje horeca-omzet.

Veel leden hebben inmiddels positief gereageerd op mijn oproep om de contributie te betalen. Daar zijn we als Baronie erg gelukkig mee. Nog slechts 30 leden hebben niet betaald. Maar ongetwijfeld gaan ook zij aan hun verplichting voldoen!

Onze financiën zien er, net als bij de meeste clubs, niet echt florissant uit maar het lijkt er nog steeds op dat we het gaan redden dit seizoen. Met dank aan de lokale en nationale overheidssteun en onze trouwe sponsoren. Ook de inmiddels ontvangen contributies hebben hier flink aan bijgedragen.

De hoop van voetballend Nederland is nu gericht op een mogelijke mini-competitie, de Regio-cup. Er is al een indeling voor veel teams verschenen en we wachten nog op het startsein. Maar ook hier geldt dat er dan wel eind april/begin mei begonnen moet kunnen worden.

Momenteel wordt er binnen het bestuur gewerkt aan het beleidsplan 2021-2024.

Tevens worden de financiële wensen van de bestuursleden ingeleverd bij de penningmeester waarna deze gaat proberen een sluitende begroting 2021-2022 te maken. Een hele klus na zo’n beroerd seizoen. Binnenkort horen jullie van ons de volgende ALV-datum.  Die ALV zal in elk geval vóór de aanvang van het nieuwe seizoen worden gehouden.

Er waren wat foutjes geslopen in onze ledenadministratie  en die hadden natuurlijk direct ook consequenties voor de administratie van de contributie. Een goede ledenadministratie vormt de ruggengraat van een vereniging. We gaan er dan ook alles aan doen om die administratie kloppend te houden. Traditiegetrouw gaan er op het einde van het seizoen leden stoppen of laten zich overschrijven. Wil je dat, dan moet je dat in elk geval schriftelijk/per mail vóór 15 juni van het aflopende seizoen doen. Niet schriftelijk of te laat opzeggen leidt (is statutair zo geregeld) tot een contributieverplichting voor een heel jaar. Het is dus wijs om e.e.a. op tijd te doen. Via onze site en sociale media zullen we je hier nog enkele malen aan herinneren.

Vanaf 1 augustus a.s. geldt er een rookverbod voor de gehele accommodatie. Zowel buiten als binnen mag er dan niet meer worden gerookt. Om enkele verstokte rokers tegemoet te komen zal er een speciale ‘rookplaats’ ergens buiten op de accommodatie worden aangewezen. Binnenkort verschijnt hierover meer op de site.

Er komt een onderzoek naar de veiligheid van de overdekte tribune. Dit heeft alles te maken met het onderzoek dat we momenteel doen naar de mogelijkheden om onze accommodatie te renoveren.

Een commissie is gestart met het zoeken naar een opvolger voor horecabeheerder Bjorn Baks die per 1 juli a.s. gaat vertrekken. De commissie bestaat uit Patrick Brand, Joop Lengkeek, Yassine Chahid, Bjorn Baks en Ton van Beek. Mocht je belangstelling hebben voor de functie van horecabeheerder  meld je dan bij Joop Lengkeek (j.lengkeek@vvbaronie.nl).

In de periode van 26-04/10-05 2021 zal de kunstgrasmat van veld B worden vervangen. Deze mat krijgt niet meer de rubberkorrels maar is voorzien van kurkdeeltjes. Ook zal veld D worden belijnd. De gemeente neemt de kosten van de belijning (eenmalig) voor hun rekening, waarvoor dank uiteraard!

Eind van dit jaar zullen er 4 obligaties worden uitgeloot en terugbetaald. Stukken zijn in 2017 uitgegeven maar door de gebrekkige financiële situatie is er tot nu toe nog niets terugbetaald.

Tijdens de afgelopen paasdagen zijn er o.l.v. onze hoofdtrainer Jurriaan van Poelje voetbalclinics gegeven aan onze jonge voetballers. Ondanks de mindere weersomstandigheden werd er enthousiast getraind. Natuurlijk werd de inwendige mens ook niet vergeten. Verder beleefde onze jongste jeugd een echte Champions League waar enkele zaterdagen sportief werd gestreden om de prijzen. Naast dank aan Jurriaan en zijn mensen, ook veel dank aan alle vrijwilligers en aan de Jumbo die meegeholpen hebben deze activiteiten tot een groot succes te maken.

Code Oranje probeert vrouwen en meisjes enthousiast te maken voor haar voetbalschool. Uiteraard op een nette manier. Van meisjes ronselen door Baronie, zoals in BN/DeStem werd vermeld, is geen sprake. 18 en 25 april a.s. organiseert Code Oranje op onze accommodatie talentendagen voor dames en meiden. Kijk voor meer info op onze site.

Ik hoop met dit bericht iedereen weer wat duidelijkheid te hebben gegeven over wat er zich momenteel binnen Baronie afspeelt. Nu binnenkort weer het (kunst)gras op en daarna douche, een biertje, glaasje prik en een worstenbroodje. We snakken ernaar…!!

13 april 2021, Ton van Beek, voorzitter vv Baronie