Opzeggen lidmaatschap voor 15 juni

Helaas geen competitie, maar gelukkig wel volop trainingen en hopelijk komen er nog wedstrijden in het kader van de Regio Cup. Het lijkt nog ver weg, maar toch is het al april en voor 15 juni moeten eventuele opzeggingen binnen zijn.

De sluitingsdatum voor het opzeggen van het lidmaatschap van Baronie is door het bestuur vastgesteld op 15 juni. Opzegging kan alleen via ledenadministratie@vvbaronie.nl en bij voorkeur cc aan de coördinator. Andere opzeggingen, telefonisch of bij andere personen worden niet gehonoreerd. Concreet betekent dit dat wanneer de sluitingsdatum van 15 juni verstreken is en je hebt niet op de correcte manier opgezegd, je nog steeds lid blijft van Baronie en ook voor het volgende seizoen verplicht bent contributie te betalen.

De datum van 15 juni voor het opzeggen van je lidmaatschap hangt samen met overschrijven A Categorie en is derhalve zo vastgesteld. Mochten er wedstrijden om een Regio Cup worden gespeeld en de KNVB schuift de overschrijvingsdatum van 15 juni op, dan conformeert Baronie zich aan deze opschuiving m.b.t. de datum van opzegging.

Wil je bij een andere vereniging gaan voetballen, dan moet je je aanmelden bij de nieuwe
vereniging en je afmelden bij de oude vereniging. De nieuwe vereniging zet dan de overschrijving in Sportlink in gang. Eveneens voor 15 juni. Let op: als het A Categorie betreft, dan moet je voor 15 juni bij de nieuwe vereniging zijn ingeschreven en bij de oude afgemeld, die dit dan ook geaccordeerd heeft. Je opzegging of overschrijving is ook pas geldig wanneer je aan al jouw betalingsverplichtingen (contributie; eventuele openstaande boetes, et cetera) hebt voldaan. Daarnaast dien je alle door Baronie aan jou beschikbaar gestelde kleding te hebben ingeleverd voordat Baronie je kan uitschrijven als lid.

Het afmelden van spelers/opzeggen lidmaatschap is ook van toepassing op trainers en leiders en alle andere vrijwilligers. Het verzoek is ook in dit geval om je via de ledenadministratie af te melden want anders blijft men als vrijwilliger lid en zijn er KNVB/Sportlink kosten aan verbonden.

Tot slot het verzoek aan alle leden van Baronie (spelers en vrijwilligers) om wijzigingen van persoonsgegevens altijd door te geven aan de ledenadministratie. Baronie werkt met Sportlink en de gegevens die bij aanmelding zijn doorgegeven of via ledenadministratie zijn
aangepast, nadat wijziging is doorgeven, worden gebruikt voor de communicatie (bijvoorbeeld de nieuwe teamindelingen).