ALV vv Baronie: zelden werd er zoveel positiviteit en samenhorigheid geproefd binnen ons cluppie.

Je kan er een cliché (die van die neuzen en de richting die ze op wijzen bijvoorbeeld) op loslaten, je kan zeggen dat dit eigenlijk de gang van zaken is zoals het altijd zou moeten zijn, of je kan simpelweg vaststellen dat wij als bestuur bijzonder verheugd zijn over de wijze waarop de recente Algemene Ledenvergadering van onze vereniging Baronie is verlopen. Ik spreek hier mijn voorkeur uit voor de laatste optie.

In de meest moeilijke omstandigheden die we ons met z’n allen maar voor kunnen stellen, en waarin we ons met z’n allen ook begeven, vond op dinsdagavond 26 januari de eerste (en hopelijk de laatste) online ALV van vv Baronie plaats. En daar ging nogal wat voorbereiding aan vooraf, kan ik u zeggen. Het eerste plan om vanuit de schitterende catacomben van onze hoofdsponsor Van Dijnsen – mededirecteur Rob de Lepper gaf ons hier letterlijk en figuurlijk alle ruimte – ‘uit te gaan zenden’ viel in duigen door de ingestelde avondklok. Op dat moment boden zich drie alternatieven aan: de ALV weer uitstellen naar een datum waarop alles weer een beetje ‘normaal’ zou zijn, de vergadering verplaatsen naar bijvoorbeeld een zaterdagmiddag of de ALV gewoon te laten plaatsvinden op de vastgestelde datum en het vastgestelde tijdstip, maar dan met z’n allen, ook de bestuursleden, vanuit de eigen woon- of werkkamer.

Het werd het laatste en vooral dankzij de voortreffelijke voorbereidingen en instructies aan het bestuur van onze IT-man, de op de avond zelf uitmuntende ‘moderator’, Joris Beek, gaat de ALV van januari 2021 de boeken in als een weergaloos succes. Heel veel dank is op zijn plaats voor Joris hier.

Maar goed, verliep de avond op technologisch gebied fantastisch, wellicht belangrijker nog is de positieve wijze waarop de vergadering inhoudelijk verliep. Want uiteindelijk gaat het daar toch om bij een Algemene Ledenvergadering: vinden de leden van de vereniging dat ze correct en transparant ingelicht worden over de gang van zaken en het gevoerde beleid en gaan de leden mee in dat beleid. Daaraan gekoppeld de vraag: spreken de leden hun vertrouwen uit in het zittend bestuur?

Het antwoord op deze vraag kan als een ‘volmondig ja’ bestempeld worden. Ik kan mij niet heugen, en ik loop al aardig wat jaartjes mee als Baron, dat de reacties tijdens en na de ALV zo positief waren richting het bestuur van vv Baronie. En ik schrijf dit niet om onszelf als bestuur op de borst te kloppen, maar meer als een compliment naar jullie allemaal, ons allemaal, de leden van Baronie, die er samen het mooiste van moeten maken. Met andere woorden, jullie, onze, positieve houding, zeker in de tijd waarin we leven, is van onbeschrijflijk groot belang voor onze toekomst als vereniging. Zoals Ton van Beek, de vergadering aanvankelijk voorzittend als waarnemend preses (oude spelling: ‘praeses’), maar die vergadering eindigend als gekozen voorzitter, het zei: “Er is echt maar een één belang, en dat is dat wij met z’n allen zorgen dat Baronie straks een gezonde vereniging is op alle gebieden, financieel, organisatorisch en sportief.”

En natuurlijk moeten hier en daar de puntjes nog op de ´i´ gezet worden, moeten cijfers vanuit een erfelijk verleden nog steeds geaccordeerd worden door de kascommissie (om er desnoods maar een streep onder te zetten om verder te kunnen gaan). Maar die wil om de toekomst optimistisch en ambitieus in te gaan, is meer dan ooit aanwezig bij ons allen, zo is gebleken op die donkere dinsdagavond eind januari. Een avond die uiteindelijk veel licht bracht.

Alle reeds als aspirant-bestuurslid functionerende personen werden door de vergadering gekozen als officieel bestuurslid. In deze zijn felicitaties op zijn plaats voor Sandra van Bakel (Jeugdzaken), Yassine Chahid (Penningmeester), John Lankheet (Voetbalzaken) en Joop Lengkeek (Accommodatiezaken). Daarnaast werd dus secretaris en waarnemend voorzitter Ton van Beek gekozen als daadwerkelijk voorzitter en nam Anja Frijters (oud-bestuurslid Jeugdzaken) de functie van secretaris en tevens die van vicevoorzitter over. De vereniging Baronie beschikt nu dus over een negenkoppig(!) bestuur, een bezetting die ook redelijk ongekend is in de geschiedenis van Baronie en die de beheersbaarheid van de club zeker zal bevorderen.

Daarnaast werden de door het bestuur voorgedragen Baronie-iconen Frans Mertens, Willem Riemslag en Willem Hartmans benoemd tot erelid van vv Baronie. Hieraan lag een advies van de Commissie Jubilarissen ten grondslag. De commissie sprak over de kandidaten in bewoordingen als ‘verenigingsmensen die zich gedurende vele decennia bewakers van de clubcultuur van Baronie hebben getoond en voor de vereniging Baronie zeer veel verdiensten hebben gehad.’ Ook het 25-jarige lidmaatschap van vv Baronie van Berry de Leeuw werd als zodanig erkend. Dank gaat hieruit naar de Commissie Jubilarissen voor haar inspanningen. Op een later tijdstip, wanneer de situatie een en ander weer toelaat, zullen onze nieuwe ereleden en de jubilaris op gepaste wijze in het zonnetje worden gezet.

En dan de cijfers. Kersvers penningmeester Yassine presenteerde een helder verhaal waaruit bleek dat ook op het financieel vlak Baronie het goed doet, grote stappen maakt in positieve zin. De jaarrekening 2019-2020 laat zelfs zien dat Baronie afsluit met een positief bedrijfsresultaat en dat het negatieve vermogen van ruim een ton gigantisch is teruggebracht. Natuurlijk heeft de steun van de overheden en de KNVB tijdens deze coronacrisis bijgedragen aan de cijfers. Voorts werd de begroting 2020-2021 door de vergadering akkoord bevonden.

Een kritiekpunt blijft, ook van het bestuur zelf, dat we nog steeds enigszins achter de feiten aan blijven lopen op het moment en dat het zaak is zo snel als mogelijk up to date te zijn met de cijfers. Dat wil concreet zeggen, dat wij in de zeer nabije toekomst bijvoorbeeld een begroting willen presenteren voor het volgend voetbalseizoen 2021-2022. En niet dat dit weer zal plaatsvinden op een moment dat het seizoen al over de helft is. Kascommissielid Richard Roovers, ook aan hem is het bestuur en de vereniging veel dank schuldig, heeft daarvoor een plan gepresenteerd en zal in samenwerking met Yassine tot een uitwerking van dit plan komen.

Eindelijk werden ook de nieuwe statuten van de vereniging door de ALV goedgekeurd en kunnen de oude, stammend uit 1979 (!), definitief als archiefstuk opgeborgen worden. De vergadering ging eveneens akkoord met het voornemen om in zee te gaan met het bedrijf 123.inkt als nieuwe kledingsponsor, waardoor straks jong en oud uniform in het nieuw gestoken zal worden. Dirk Eikemans gaf een enthousiaste uiteenzetting over onze nieuwe kledinglijn en de daaraan gekoppelde voor Baronie uitermate lucratieve overeenkomst. En dan nog het onderwerp ‘Dromen over een nieuwe accommodatie’. Bram Heijnsbroek van de recent gevormde Commissie Accommodatie vv Baronie gaf uitleg over de oriënterende fase waarin men zich op dit moment nog steeds bevindt op dit punt, maar sprak ook uit dat de genoemde commissie, natuurlijk in nauw overleg met het bestuur, hierin wil doorpakken.

Tenslotte wil ik nog even terugkomen op de positieve geluiden die nog een dag of wat nagalmden na deze succesvol verlopen ALV. En die geluiden waren talrijk. Laat ik er hier een uitpikken, namelijk de reactie van Jack Antonissen, gericht aan bestuurslid Ronald Spruit:

“Goedemorgen Ronald, Mijn complimenten over de ALV van gisteren. Het lijkt me een super goed moment om de lokale pers over de mooie ontwikkelingen te informeren. Iedereen zit te wachten op goed nieuws en het is toch echt een topprestatie om in deze tijden zulke mooie resultaten te boeken. Door zo’n bericht kan er een nog positievere hype rondom Baronie ontstaan, wat weer sponsors en leden aantrekt, etc. Succes verder. Met vriendelijke groet, JACK ANTONISSEN”

Namens het bestuur vv Baronie, Robert Daniels, bestuurslid PR & Communicatie