Uitnodiging ALV vv Baronie

Beste leden van vv Baronie, Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht jou en je naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen moeilijke tijden, ons medeleven gaat uit naar eenieder die door deze crisis is of wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s de algemene ledenvergadering, die we normaal gesproken fysiek in ons sponsorhome of op een andere locatie houden, geen doorgang willen laten vinden. Het bestuur gaat deze vergadering nu elektronisch organiseren op 26 januari 2021, 20:00 uur via Online-ALV.nl. Je hebt inmiddels de inloggegevens voor deze bijeenkomst ontvangen waarmee je je kunt aanmelden voor deelname. Controleer of je mobiele telefoonnummer goed is ingevuld, je hebt dit nodig om in te kunnen loggen. Is dat niet het geval, geef dan even het juiste nummer door, samen met je naam en e-mailadres via alv@vvbaronie.nl. Geef het ook op dit e-mailadres aan ons door als je geen mobiele telefoon hebt, dan kunnen we zorgen dat je alsnog in kunt loggen. Raadpleeg hier de agenda voor de ALV: Agenda ALV 26 januari 2021. Deze uitnodiging, inclusief agenda én alle bijbehorende stukken, zullen ook nog per blokmail naar jullie worden verzonden. Je kunt tot uiterlijk 23 januari 2021, 20:00 uur digitaal vragen stellen over de op de agenda genoemde onderwerpen. Tevoren vragen stellen zal meestal de duur van de bijeenkomst bekorten en dat vinden we allemaal plezierig. Stuur de eventuele vragen naar info@vvbaronie.nl. Wij hopen velen van jullie te mogen ontmoeten op de komende ALV. Namens het bestuur vv Baronie, Ton van Beek, waarnemend voorzitter. 9 januari 2021

Agenda

 1. Opening vergadering.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken betreffende deze vergadering.
 3. Vaststellen agenda.
 4. Vaststellen notulen van de ALV d.d. 16 december 2019.
 5. Jaarverslag 2019/2020.
 6. Goedkeuring ALV voorzitterschap van bestuurslid Ton van Beek.
 7. Goedkeuring ALV tussentijds benoemde aspirant-bestuursleden

Yassine Chahid, penningmeester; John Lankheet, bestuurslid voetbalzaken; Sandra Verbakel-Binkhorst, bestuurslid jeugdzaken; Joop Lengkeek, bestuurslid accommodatiezaken.

 1. Huldiging jubilarissen – bestuur zal een aantal voordrachten doen.
 2. Goedkeuring concept Statuten 2021.
 3. Financiën.

Presentatie jaarcijfers 2019/2020 + begroting 2020/2021.

 1. Kascommissie cijfers 2018/2019.

Benoeming kascommissie 2020/2021

 1. Nieuw kleding contract 2021-2023. Uitleg Dirk Eikemans.
 2. ‘Onze dromen over een nieuwe accommodatie”. Uitleg Bram Heinsbroek.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting