Van de bestuurstafel

Beste leden van Baronie,

Het afgelopen jaar heeft zich totaal anders ontwikkeld dan we hadden verwacht. Met een agenda vol wedstrijden, toernooien en andere activiteiten gingen we verwachtingsvol aan de slag maar vanaf maart gooide corona de hele zaak in de war. Als waarnemend voorzitter ben ik trots op onze vereniging. Ondanks alle tegenslagen zijn we vindingrijk en veerkrachtig gebleken.

Voor de senioren konden we door de noodverordening niet zoveel betekenen. Helaas!

Maar binnen de regels van de noodwetten zijn we er wel in geslaagd om de jeugd t/m 17 jaar te laten trainen en voetballen. Dank voor de organisatie van de woensdag- en vrijdag-trainingen door Sebastiaan Verkuilen, Redmar Jonker en anderen. Er is snel geschakeld en gecommuniceerd toen alles dichtging, toen weer open en uiteindelijk toch weer dicht. De vele tientallen partijtjes die door de teams t/m 17 jaar onderling konden worden gespeeld hebben voor behoorlijk wat spelvreugde gezorgd. Uiteraard jammer voor de ouders die hoogstens een kijkje door het gaas was gegund.

Het bestuur heeft opnieuw versterking gekregen. John Lankheet is toegetreden als bestuurslid voetbalzaken en Sandra Verbakel gaat de portefeuille jeugdzaken beheren. Zittend bestuurslid Anja Frijters verruilt de portefeuille jeugdzaken voor het secretariaat. Op de komende ALV, die online zal worden gehouden op 26 januari a.s., zal voor al deze functionarissen goedkeuring worden gevraagd. We hebben nu een bijna compleet bestuur. Eén belangrijk poppetje missen we nog: een bestuurslid accommodatie-zaken. Als die belangrijke portefeuille nu ook nog eens door iemand opgepakt zou kunnen worden…

Minder leuk is het nieuws dat we afscheid moeten gaan nemen van een belangrijke man: onze horecabaas Bjorn gaat ons per 30 juni 2021 verlaten. Zijn baan en de gezinsuitbreiding in huize Baks slokken inmiddels zoveel uren op, dat het horecabeheer – op een niveau dat Bjorn en wij gewend waren – door hem niet meer is op te brengen. Een oplossing voor deze uitdaging hebben we nog niet, maar samen met Bjorn gaan we binnenkort kijken hoe en met wie we e.e.a. kunnen gaan invullen. Leeft er bij jou een idee? Wil je zelf horecabeheerder worden? Laat het weten via info@vvbaronie.nl.

Financieel is het nog steeds geen vetpot maar we klagen niet. We hebben veel horeca-inkomsten gemist. Voor een deel zijn die gecompenseerd door de verschillende overheden en de KNVB. Ondanks het feit dat met name de senioren weinig hebben kunnen trainen en spelen is inmiddels door de leden toch ¾ van de contributie betaald. Dat is fijn. Wij hopen dat de mensen die nog niet (geheel) hebben betaald hun solidariteit met de club zullen tonen door alsnog z.s.m. hun contributie te betalen. De contributie is onder de gegeven omstandigheden broodnodig om financieel, sportief en organisatorisch gezond te blijven.

Momenteel is onze penningmeester volop bezig om de jaarcijfers 2019/2020 en de begroting voor het lopende seizoen ‘ALV-gereed’ te maken. Door de vele wisselingen binnen het penningmeesterschap de laatste 3 jaar is dat een hele klus.

De Grote Club Actie haalde een mooie opbrengst. Hulde aan Mirjam van de Wijgert, Linda Groeneveld en hun medewerkers en iedereen die zijn best heeft gedaan om loten te verkopen. Met de opbrengst kunnen we spel- en trainingsmateriaal kopen. We overleggen met mensen ‘in het veld’ hoe we alles goed kunnen invullen. Daarna gaat het erom om als een goed huisvader c.q. -moeder over de spullen te waken.

Natuurlijk hebben we nog niet alles voor elkaar.  Maar als er vragen binnenkomen van leden van Bavel en JEKA: “Vertel eens, bij Baronie hoe regelen jullie dat allemaal zo goed?” Of als een bestuurslid van UVV nieuwsgierig is naar onze opzet van de teamtaken en de rolverdeling met activiteiten- en arbitragebegeleiders, dan mag je daar als vereniging best trots op zijn.

Tot slot nog een woord over onze vrijwilligers. We weten natuurlijk ook wel dat er nog zaken verbeterd moeten worden, dat er nog fouten worden gemaakt. Maar naast een steeds stabieler wordend bestuur hebben we tegenwoordig een goedlopende sponsorcommissie, een jeugdafdeling met veel coördinatoren, een arbitrageplan, een seniorenplan, ambities voor de toekomst, etc. De coördinatoren en teambegeleiders, de wedstrijdsecretarissen, de terreinbeheerders, de vrijwilligers die allerlei andere taken uitvoeren, iedereen doet zijn best en niet zo’n klein beetje ook. Vele handen helpen om Baronie door deze crisis te loodsen, gezonder te maken en te houden. En met die grote inzet durf ik te zeggen: “Dat gaat ons lukken!”

Geef daarom alle vrijwilligers het respect en de waardering die zij verdienen!!

Vol verwachting kijk ik uit naar het volgende jaar. Ik geloof vast, dat er, misschien nog niet direct in januari of februari, maar daarna weer gevoetbald kan worden, Dat er weer samen met toeschouwers gejuicht kan worden en dat er weer koffie, worstenbrood, een pilsje of limonade in de kantine gehaald kan worden. Kortom dat het weer gezellig wordt op onze Blauwe Kei!

Voor sommigen van jullie zullen de feestdagen niet zijn zoals vroeger. Enkelen van jullie zijn door een behoorlijk dal gegaan. Maar mogelijk kun je nieuwe energie en hoop tanken en met enige vertrouwen naar het volgend jaar kijken. Overheid en wetenschappers werken hard om ‘het virus’ de baas te worden en het is zeker reëel om te denken dat dat lukt.

Mede namens het bestuur wens ik jullie en jullie dierbaren fijne feestdagen en een mooi, sportief en bovenal gezond 2021!

Ton van Beek, waarnemend voorzitter | vv Baronie.

21 december 2020