Vrijwilligers bedankt

Nationale dag van de vrijwilliger

Op deze speciale dag zetten wij onze vrijwilligers graag in het zonnetje. Ook al is het in deze rare tijd vanwege de coronamaatregelen een schraal winterzonnetje, onze waardering is er niet minder om.

Heel hartelijk dank aan iedereen die zich voor de mooie vereniging Baronie inzet. Van vaste vrijwilligers tot ouders en leden die misschien amper in de gaten hebben dat zij vrijwillig een bijdrage leveren, jullie inzet wordt enorm gewaardeerd.

We hebben het over alle teamleiders, trainers, coaches, coördinatoren, terreinbeheerders, wedstrijdsecretarissen, gastheren en -vrouwen, arbitragebegeleiders, scheidsrechters, activiteitenbegeleiders, kledingbeheerders, materiaalbeheerders, lijnentrekkers, kantinehelpers, accommodatiehelpers, klussers, medewerkers ledenadministratie, contributie-inners, medewerkers verhuuradministratie, notulisten, financiële commissieleden, werkgroepleden Grote Clubactie, werkgroepleden accommodatie, ontvangers nieuwe leden, leden van D’n Derde Helft, commissieleden PR & Communicatie, IT-beheerders, contentbeheerders, sponsorcommissieleden, commissieleden Sportiviteit en Respect, werkgroepleden VOG, juridisch adviseurs, vertrouwenspersonen, leden van de klankbordgroepen, wedstrijdplanners, arbitrageplanners, toernooicommissieleden, contactpersonen toernooien, hulpouders en bestuursleden.

Wij prijzen ons gelukkig met zoveel actieve ouders en leden die samen zorgen voor een warm Baroniegevoel. Laten we dat gevoel in de wintermaanden nog even vasthouden. Dan hopen we elkaar in het nieuwe jaar weer langs de lijn en in de kantine te ontmoeten. En als alles een beetje meewerkt, dan zullen we het komend voorjaar/zomer ook weer een gezellige vrijwilligersdag kunnen organiseren.

Nogmaals dank!

Het bestuur
vv Baronie