aanmelden toernooien

In deze periode is het tijd om je team in te schrijven voor een toernooi aan het eind van het seizoen 2020-2021. Ondanks de onzekere tijd en het nog niet bekend  is of er überhaupt toernooien gaan plaats vinden willen wij toch vragen of de teamleiders met de spelers/ouders gaan overleggen of en welke datum geschikt zou zijn om naar een toernooi te gaan.
Voor de onder- en middenbouw zal er op 19 juni 2021 het Jeugdtoernooi van Baronie plaats vinden ( indien het van de overheid mag) daar zijn de O8-O9 en O10 teams automatisch voor ingeschreven! 
De werkwijze van inschrijven is wat aangepast.

De werkwijze van inschrijven is wat aangepast,

* teamleider geeft geschikte datum op
* opgave via formulier website
* communicatie welke toernooien beschikbaar zijn
* teamleider kiest toernooi
* toernooicommissie verzorgt inschrijving


Met vragen kan je terecht bij Edwi van Beek, mail e.vanbeek@vvbaronie.nl