Wake-up call: Met spoed mensen voor het materiaalbeheer gezocht

Beste leden,

Het bestuur van vv Baronie neemt momenteel teveel taken op zich die puur uitvoerend van aard zijn. Misschien klinkt dit bot, maar hier gaan wij als bestuur zo langzamerhand echt mee stoppen. Kent u de slogan ‘Baronie is een club voor iedereen, maar bovenal een club van iedereen’ nog?

Een van de bottlenecks is momenteel het beheer van materialen. We zoeken met spoed mensen die zich willen inspannen om het beheer van materialen, cruciaal voor het laten functioneren van het voetballen voor een ieder bij Baronie.

Het liefst zouden wij een materiaalcommissie zien ontstaan met een coördinator aan het hoofd. Maar gezien het huidige vacuüm op dit gebied zijn we blij met alle handjes. De belasting bedraagt zo’n vier uur per week, met pieken aan het begin en aan het einde van het seizoen.

Let wel, beste mensen: geen materiaalbeheer voor het einde van dit seizoen betekent ook dat zaken niet geregeld zullen zijn aan het begin van het nieuwe seizoen. Dus meld je aan, zodat ieder lid ook het komend seizoen weer fatsoenlijk kan trainen en wedstrijden kan voetballen.

Info over de functie(s): s.verbakel@vvbaronie.nl

Bestuur vv Baronie