Ben Sportief en Toon Respect

De gemeente heeft borden geplaatst met gedragsregels.

Ga hiervoor naar de site van Ben Sportief en Toon Respect.

Onderstaand treft u de link aan, waar u de publicaties kunt vinden van
Ben Sportief en Toon Respect.
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbensportieftoonrespect.nl%2Fnieuws%2F&data=05%7C02%7C%7C51bbe2fe3fa1402df02208dc20b5360a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638421209880125991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EqlkVFd0GKhG%2BZw5HroUBWbF6rOMGr1FxTOQ4xbzVoc%3D&reserved=0

Aan u de vraag, om dit zo breed mogelijk te verspreiden, zowel binnen uw
vereniging als ook daar buiten.
Denk hierbij aan een bericht op de verenigingswebsite, de social media
en niet in de laatste plaats de Whatsapp-groepen van al uw teams.

Tevens is dit bericht ook doorgeplaatst op
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbensportieftoonrespect&data=05%7C02%7C%7C51bbe2fe3fa1402df02208dc20b5360a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638421209880141813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=re4cZ3tx9MxcK9kDbT6VPeWp7nlOMo6KS3XaLpuJw3Q%3D&reserved=0 en
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbensportieftoonrespect&data=05%7C02%7C%7C51bbe2fe3fa1402df02208dc20b5360a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638421209880154888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mGCY0ln0yCYN71vOIjkRRzm5Zrp0FBIUqg3nefEsCeo%3D&reserved=0.

Als u zelf nieuwe berichten of initiatieven kenbaar wilt maken dan kunt
u dit aanleveren via info@bensportieftoonrespect.nl