Visietraject: samen bouwen aan een toekomstbestendige club

Medio 2023 hadden we bij Baronie al een succesvolle visieavond waar een groot aantal enthousiaste leden met een groen hart samenkwam. Op deze avond hebben we onze visie voor Baronie verkend en een aantal concrete problemen geïdentificeerd die we gelijk wilden aanpakken. De behoefte aan een breed gedeelde richting werd echter ook gevoeld, met een gemeenschappelijk doel en een duidelijke stip aan de horizon. Om deze reden zijn we in 2024 gestart met een visietraject om te komen tot een gezamenlijke visie voor Baronie. Een visie die duidelijk maakt waar we als club voor staan, die alle krachten en initiatieven binnen de vereniging verbind, en die bijdraagt aan een toekomstbestendige club voor de komende 100 jaar.

Eerste bijeenkomst 17 januari 2024: Identiteit van Baronie
Op 17 januari vond de eerste visiesessie plaats, waar een enthousiaste groep leden samenkwam om de identiteit van de club in kaart te brengen en met elkaar te delen. Geïnspireerd door voorzitter Stijn en Baronie icoon Paul Kools begonnen we aan een verhaal en een visie voor een nog mooier Baronie. Op de inspirerende locatie bij de Avans Hogeschool zijn we diep ingegaan op onze oorsprong, wie we zijn en wie we willen zijn. De vruchtbare discussies en bevindingen van alle leden vormen waardevolle input voor de komende werkbijeenkomsten en de verenigingsbrede sessie aan het einde van het traject. Dank aan alle betrokkenen!

Hoe nu verder? Op weg naar een nog mooier Baronie!
Het visietraject wordt aangejaagd door de werkgroep Visie Baronie in samenwerking met het bestuur en i.s.m. Breda Actief, en bestaat uit met meerdere (avond)werksessies met Baronie leden en een afsluitende verenigingsbrede visiedag. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar samen met leden, dus laat vooral ook jouw mening horen, via betrokken leden of rechtstreeks door mee te doen aan het visietraject. Denk mee en doe mee! De volgende bijeenkomst op 27 februari (19-22 uur bij Avans Hogeschool) richt zich op de kernwaarden van Baronie (waar staan we voor als club). Meld je aan via a.frijters@vvbaronie.nl en laten we samen werken aan een nog prachtiger Baronie.

Werkgroep Visie Baronie:
Thijs Venneman
Judith van der Veeken
Ronald Spruit
Frederik Netten
Stijn Berben
Anja Frijters