Bericht Commissie Sportiviteit & Respect/Bestuur

Beste ouder, trainer, leider, Baroniespeler,

De afgelopen weken krijgen wij als commissie Sportiviteit & Respect regelmatig signalen vanuit tegenstanders en vrijwilligers VV Baronie  over ongehoord of onbehoorlijk gedrag door ouders, trainers/coaches, spelers en andere familieleden van spelers. 

De commissie Sportiviteit & Respect stelt zich ten doel Sportiviteit en Respect binnen onze vereniging te bevorderen. De leden van de commissie zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning, wanneer leiders, trainers en spelers vragen hebben of wanneer het een keer niet lukt om op en/of rond het veld op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ook kunnen er bij de commissie Sportiviteit en Respect meldingen worden gedaan.

Ook is er een gedragscode waar ik jullie op wilt wijzen, de gedragslijn ziet er als volgt uit

Onderaan dit artikel vind je een link naar een document van de Commissie Sportiviteit & Respect. In dit document staat duidelijk omschreven wat onder deze onderwerpen worden verstaan en wat Baronie wel of niet toelaatbaar vindt. Helaas worden de gedragsregels regelmatig overschreden wat wij als commissie en bestuur onacceptabel vinden en waar sancties op staan.

De meldingen pakken wij serieus op en er zijn al een aantal gesprekken ingepland. Wij accepteren geen ONGEWENST en ONACCEPTABEL gedrag!

De komende periode zal er in het weekend regelmatig iemand rondlopen vanuit de commissie Sportiviteit & Respect en bestuur. Wordt er ongewenst gedrag worden gesignaleerd, dan zal die persoon of personen daarop aangesproken worden.

Wij vinden het jammer dat deze maatregel genomen moet worden en we hopen dat iedereen zich bewuster gaat worden van zijn of haar gedrag. Wij gaan uit van een sportieve voorzetting van het seizoen!

Met vriendelijke groet,

Commissie Sportiviteit & respect en bestuur Vv Baronie

https://www.dropbox.com/scl/fi/8bs3r26xd817qypqpdj8h/Gedragscode-vv-Baronie-2020.pdf?rlkey=kfmnkfcoy2qlzjyqitshlb0s1&dl=0