Waar gaat mijn contributie allemaal naar toe?

Beste leden,

Regelmatig bereiken ons als bestuur vragen over de contributie en waar dit allemaal wel (en niet) aan wordt besteed. Graag geven we op deze manier daar even wat uitleg over.

Om te beginnen zijn we een vereniging. Dat betekent dat alle leden (en eventueel de ouders van jonge leden) met elkaar de club draaiende moeten houden. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig, van bestuur tot terreinbeheer, van wedstrijdsecretariaat tot scheidsrechters en nog vele andere rollen en taken. Het betalen van een verenigingsbijdrage (contributie) betekent dus niet dat daarmee alle taken zijn ingevuld en dat er dus geen enkele bijdrage van vrijwilligers meer nodig is. De contributie is namelijk niet toereikend om dit allemaal in te kunnen vullen met betaalde krachten.

Waar wordt de contributie dan wel aan besteed?

Het grootste gedeelte, ongeveer 90%, wordt besteed aan kosten die nodig zijn om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen kan trainen en wedstrijden kan spelen. En dan hebben we het over 5 grote(re) kostenposten:

  • Huur/onderhoud van de velden en kleedkamers (ca. 35% van de contributie)
  • Afdracht aan de KNVB voor ieder lid (ca. 20% van de contributie)
  • Energiekosten voor verlichting, verwarming en (warm) water (ca. 15% van de contributie)
  • De aanschaf van materialen zoals doeltjes, ballen, hesjes, etc. (ca. 10% van de contributie)
  • Overige accommodatiekosten zoals gemeentelijke belastingen, (klein) onderhoud, verzekeringen en afvalverwerking (ca. 10% van de contributie).

Dan hebben we dus nog ongeveer 10% over en dat gaat op aan administratie- en kantoorkosten (accountant, drukwerk, etc.), telefoon- en internetkosten,bankkosten en nog wat algemene kosten.

Eigenlijk betalen we dus alle kosten die op de basis van onze vereniging betrekking hebben, namelijk een voetbalclub waar getraind en gevoetbald kan worden, uit de contributiegelden. Hier valt dus bijvoorbeeld ook geen wedstrijdkleding onder, daar hebben we als Baronie de afgelopen jaren wél in kunnen voorzien, mede met behulp van onze kledingsponsor 123inkt.

Dat betekent meteen ook dat we voor alle andere zaken die wél geregeld moeten worden als vereniging afhankelijk zijn van vrijwilligers. We kunnen daar immers niet zomaar iemand voor inhuren. Dat geldt dan zowel voor verenigingstaken (bestuur, diverse commissies, terreinbeheer, kantinediensten, wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, etc.) als voor teamtaken (trainers, coaches, elftalleiders, scheidsrechters, etc.).

En uiteraard mag je van het bestuur verwachten dat zij zich inspannen om deze vrijwilligers te vinden en te behouden maar feitelijk ligt daar een rol voor iedereen die lid is van Baronie. Zonder elkaar kunnen we Baronie niet laten draaien!

Dus hopelijk verduidelijkt dit e.e.a. voor iedereen en heb je vragen neem dan contact op met één van de bestuursleden. We gaan graag met je in gesprek!

Bestuur vv Baronie.