De pr-commissie draagt zorg voor alle interne en externe communicatie van vv.Baronie
Dit kan via de web-site, BaroNieuws of stukjes in de dag en weekbladen.
Ook is de commissie verantwoordelijk voor het samenstellen van de presentatiegids bij aanvang van het nieuwe seizoen.
Pr-commissie zorgt ook bij thuiswedstrijden voor het info-blad de supporter.

Leden

Ton van Beek

Ton van Beek

Voorzitter a.i.

t.vanbeek@vvbaronie.nl

Patricia van Amelsvoort

Patricia van Amelsvoort

Contentbeheerder

contentbeheerder@vvbaronie.nl

Dennis van Gils

Dennis van Gils

Coördinator IT Beheer

d.vangils@vvbaronie.nl

Judith van der Veeken

Judith van der Veeken

Lid

judith.van.der.veeken@vvbaronie.nl

Barry den Reijer

Barry den Reijer

Lid

b.denreijer@vvbaronie.nl

Robert Daniels

Robert Daniels

Lid

r.daniels@vvbaronie.nl

IT Beheer

Dennis van Gils

Dennis van Gils

Coördinator IT Beheer

d.vangils@vvbaronie.nl

Boubker Mtazi

Boubker Mtazi

IT Beheerder

b.mtazi@vvbaronie.nl