Afgelastingen

Trainingen en/of wedstrijden kunnen op 4 manieren geen doorgang vinden, namelijk bij:

1. Afgelastingen door KNVB district Zuid I

De KNVB kan besluiten om alle officiële KNVB-wedstrijden voor zaterdag en/of zondag in zowel de A- als B-categorie niet door te laten gaan. Op teletekstpagina 603 en www.knvb.nl worden algehele afgelastingen gepubliceerd. Welke teams onder de A- of B-categorie vallen, is bekend bij het wedstrijdsecretariaat.

2. Afkeuring velden door Gemeente Breda

Als eigenaar van de velden op Sportpark De Blauwe Kei keurt de gemeente Breda bij twijfel onze velden van maandag t/m vrijdag meestal voor 15:00 uur. Via telefoonnummer 06-30503428 kunt u vernemen of en zo ja welke velden afgekeurd zijn. De gemeente Breda gebruikt altijd een datum bij de ingesproken berichten. Indien de genoemde datum niet meer actueel is, dan is er sprake van een verouderde bericht en zijn de velden niet meer afgekeurd. Indien de natuurgrasvelden op sportpark De Blauwe Kei afgekeurd zijn, treedt het alternatieve trainingsschema in werking zodat zo veel mogelijk teams op het kunstgrasveld en JdB-veld kunnen trainen.

Alle bij ons bekende trainers en teamleiders zijn in het bezit gesteld van het (alternatieve) trainingsschema met de verschillende tabbladen. Soms kan de gemeente Breda ook het kunstgrasveld afkeuren, bijvoorbeeld bij bepaalde weersomstandigheden. Tot slot kan het in geval van strenge vorst voorkomen dat de gemeente de grasvelden niet afkeurt omdat wij de velden niet kunnen beschadigen, maar uit veiligheidsoogpunt is het dan de vraag of het verstandig is om bevroren velden te bespelen. De trainer is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers.

3. Afkeuring velden door de consul

De consul van de KNVB keurt, bij twijfel en indien er geen sprake is van een algehele afgelasting door de KNVB, onze velden op zaterdag en zondag. Per veld wordt bekeken of er sprake is van een veilige situatie en/of de kwaliteit van het veld het toelaat om bespeeld te worden. Het kan soms voorkomen dat de grasvelden tot bijv. 12:00 uur afgekeurd zijn en dat tussen 11:00 en 12:00 uur een herkeuring zal plaatsvinden voor de middagwedstrijden.  Het wedstrijdsecretariaat van Baronie geeft deze mededelingen door aan de betreffende trainers/teamleiders en zal dit z.s.m. op www.vvbaronie.nl publiceren.

De trainers en teamleiders informeren hun spelers vervolgens. Het is dus niet de bedoeling dat (ouders van) spelers allemaal naar het wedstrijdsecretariaat gaan bellen, maar neem contact op met de teambegeleiding. Het is dus zeer belangrijk om per team (communicatie)afspraken te maken bij twijfel over en/of in geval van afgelastingen.

4. Afkeuring van een veld door de scheidsrechter

De scheidsrechter kan voor aanvang van een wedstrijd of zelfs tijdens een wedstrijd besluiten om de wedstrijd niet door te laten gaan c.q. te staken indien er sprake is van een onveilige situatie voor de spelers.