AFTRAPWEEKEND CAMPAGNE BEN SPORTIEF & TOON RESPECT

Op 23 oktober 2017 hebben alle Bredase voetbalclubs, COVS, Breda Actief, Werkgroep S&R van OBA, Gemeente en KNVB een overeenkomst “Samen werken aan een veilig sportklimaat” getekend. Doel hiervan was om zich in te zetten voor een veilig sportklimaat op en rond de voetbalvelden. Er is toen ook afgesproken om samen te werken om dat doel te bereiken door gezamenlijk een promotiecampagne S&R op te zetten en uit te voeren. Gedachte is dat het veel effectiever en efficiënter is om vanuit alle clubs een overkoepelende, herkenbare campagne uit te dragen i.p.v. ieder los voor zich; iedere club kan hiernaast ook eigen acties (blijven) uitvoeren.
Ook Madese Boys is aangesloten bij dit project. Overal waar Breda wordt genoemd, doelen we ook Teteringen, Ulvenhout, Bavel (allen gemeente Breda) en Made.

De campagne trapt bij Baronie op zaterdag 21 september om 08.00 ´s ochtends af. Voorzitter Stan Gielen zal dan de openingstoespraak houden.

Misschien vindt u dit ook leuk Meer van deze auteur