VROUWENVOETBAL BARONIE. BIJEENKOMST DINSDAG 23 APRIL

Afgelopen dinsdagavond heeft in het sponsorhome van Baronie een constructief gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van het bestuur en de vrouwenafdeling van Baronie, waarvoor speelsters en begeleiders van Baronie Vrouwen 1, 2, 3 en 4 en Meisjes O19 waren uitgenodigd. De vrouwenafdeling werd tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd door Sarah Rutters, Juul Willemsen en Jos van Rijswijk, het bestuur van Baronie door Pablo Gallas (Facilitaire Zaken), Henk van de Langenberg (aspirant-bestuurslid Voetbalzaken) en Robert Daniels (aspirant-bestuurslid PR & Communicatie). Goed om te zien was dat een stevige delegatie vanuit de diverse elftallen de moeite hadden genomen het gesprek bij te wonen.
De bijeenkomst, voorgezeten door Henk van de Langenberg, stond in het teken van het aanbrengen van meer structuur binnen het vrouwenvoetbal bij Baronie. Hoge prioriteit heeft het vormen van een (nieuwe) Commissie Vrouwenvoetbal, waarvan de voorzitter tevens coördinator van het vrouwenvoetbal binnen Baronie zal zijn. Het ligt in de bedoeling dat alle elftallen in deze commissie een afvaardiging zullen hebben. Uit de Commissie Vrouwenvoetbal zal een Technische Commissie moeten voortkomen. Duidelijk afgesproken is dat er met ingang van het seizoen 2019-2020 sprake zal zijn van een onderscheid tussen selectieteams (Vrouwen 1 en 2) en recreatieve teams (Vrouwen 3 en 4). Speelsters die aangeven in aanmerking te willen komen voor een van de selectieteams zeggen hiermee tevens toe zich te conformeren aan het technisch beleid van vv Baronie. Dat wil concreet zeggen dat speelsters van de selectieteams bereid zijn om voor zowel Vrouwen 1 als 2 uit te komen, daar waar de situatie hierom vraagt. Ook is gesproken over het doorselecteren vanaf Meisjes O17 en het wel of niet actief aantrekken van speelsters van andere clubs.
Het bovenstaande zal verder worden uitgewerkt en vorm krijgen in een Technisch Beleidsplan Vrouwenvoetbal Baronie. Henk van de Langenberg zal binnen nu en een viertal weken dit beleidsplan gerealiseerd hebben.
Last but not least, is Baronie nog steeds naarstig op zoek naar een trainer en tevens teammanager voor Baronie Vrouwen 1 voor het volgend seizoen.
Namens het bestuur,
Robert Daniels

Misschien vindt u dit ook leuk Meer van deze auteur