Update arbitrageplan


Op 8 en 15 november hebben meer dan 60 leden feedback gegeven op het arbitrageplan. Op 29 november heeft de arbitragecommissie alles verwerkt. We nemen als uitgangspunt dat het tekort aan scheidsrechters een gezamenlijk probleem is dat we samen met de senioren en de jeugd gaan oplossen.

Concreet vragen we de teamleiders van de senioren om te inventariseren welke spelers van het team bereid zijn om (minimaal) eenmaal per seizoenshelft te fluiten. Hetzelfde vragen we aan de ouders van de jeugdteams van O17 en O19. De junioren van O19 gaan per toerbeurt fluiten voor O15 en de junioren van O17 voor de O13. De junioren van O15 stimuleren we om ervaring op te doen met fluiten bij O11. Selectiespelers krijgen een arbitragetaak in hun contract.

De arbitragecommissie organiseert in januari enkele spelregelavonden en zorgt voor de nodige begeleiding. We introduceren de groene kaart met de belangrijkste spelregels voor de jeugdspelers. De kaart wordt gedragen door een scheidsrechtersbegeleider, een ouder van het thuisspelende team die de jeugdscheidsrechter begeleidt en beschermt als dat nodig is. We starten met de nieuwe opzet vanaf de tweede seizoenshelft, begin 2019.

De details worden de komende tijd uitgewerkt in het verbeterde arbitrageplan. Vanaf 16 december start de arbitragecommissie met de inventarisatie van scheidsrechters. In januari volgen de spelregelavonden. Nadat de inventarisatie van scheidsrechters is afgerond vragen we de senioren die liever niet willen fluiten welke verenigingstaak zij dan liever wel uitvoeren: verkeersregelaar, toezichthouder / hulp bij terreinbeheerder of klusser. Voor de ouders en de leden van de jeugdteams in de categorieën O17 en O19 starten we dan ook met teamtaken waar we dit seizoen bij de O7 tot en met O15 al mee zijn gestart.

Met dit plan hopen we het scheidsrechtersprobleem structureel op te lossen. We vertrouwen op de medewerking van alle leden en betrokken ouders om hier hun bijdrage aan te leveren. Na een halfjaar evalueren we en sturen we bij als dat nodig is.

Namens de arbitragecommissie
Ronald Spruit
Bestuurslid Activiteiten & Vrijwilligers

Misschien vindt u dit ook leuk Meer van deze auteur